Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XI. VÁNDORGYŰLÉSE

Az új európai kohéziós politika
Kaposvár, 2013. november 21–22.

A vándorgyűlés ebben az évben az új európai kohéziós politikát és várható hatásait kívánta megvitatni. A rendezvény házigazdája a Kaposvári Egyetem volt. A plenáris ülésen előadást tartott Roberto Camagni, az ERSA korábbi elnöke. A neves hazai kutatók és szakpolitikusok a kohéziós politika különböző dimenzióit  – tervezés, kormányzás, intézményrendszer, hatásértékelés, vidékfejlesztés, területi együttműködés – mutatták be. A második napon tizenegy szekcióban több mint száz előadás hangzott el.

Programterv (pdf) a vándorgyűlés 2. körlevelében. A konferenciáról készült fényképek itt érhetők el.

Az előadások a címekre kattintva letölthetők.

 

PROGRAM 2013. november 21.

 

10.00 Közgyűlés (170. terem)

 

13.00 Vándorgyűlés (170. terem)

 

PLENÁRIS ÜLÉS (angol nyelven)

Roberto Camagni Professor, Politecnico di Milano, Past-president of European Regional Science Association
Territorial Visions and Scenarios for Europe with special regards to Central European countries

Pálné Kovács Ilona akadémikus, kutatóprofesszor, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Place-based governance and regional policy

Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Economic impact evaluation of the New EU Cohesion policy (GMR-approach)

 

PLENÁRIS ÜLÉS (magyar nyelven)

Homolya Róbert fejlesztési irodát vezető helyettes államtitkár, Miniszterelnökség
A nemzeti fejlesztés új intézményrendszere

Faragó László tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az európai területi politika változásai a tervezés szempontjából

Salamin Géza alelnök, Magyar Urbanisztikai Társaság; főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank
A területi tervezés aktuális kérdései

Finta István tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Vidékpolitika, vidékfejlesztés – célok és eszközök

Nyikos Györgyi kohéziós politikai tanácsadó, Magyarország Brüsszeli Állandó Képviselete
Az új európai kohéziós politika területi szempontjai, különös tekintettel a területi együttműködésekre

 

18.30 Kiváló Ifjú Regionalista Díj (laudáció, oklevél)

19.00 Fogadás (Pannon Lovasakadémia)

 

PROGRAM 2013. november 22.

 

09.00–13.30 Szekcióülések

 

1. szekció: Agrár-, környezet- és vidékfejlesztés (043. terem)

Káposzta József dékán, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

2. szekció: Területi statisztika, hatáselemzés és értékelés (003. terem)

Végh Zoltán elnök, Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztály

3. szekció: Újraiparosítás és ipari körzetek (004. terem)

Lux Gábor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

4. szekció: Városrégiók fejlődése (044. terem)

Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

5. szekció: Vidékfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés (047. terem)

Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

6. szekció: Migráció, demográfia – trendek és területi hatásuk (006. terem)

L. Rédei Mária ügyvezető, REG-INFO Kft.

7. szekció: Határok, határtérségek, területi együttműködés (008. terem)

Baranyi Béla egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

8. szekció: Dél-Dunántúl ma és holnap (kezdés 8.30-kor) (048. terem)

Buday-Sántha Attila professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

9. szekció: Az Európai Unió fejlesztéspolitikai ismeretei a felsőoktatásban (114. terem)

Szabó Pál egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

10. szekció: Intelligens specializáció (164. terem)

Az MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság szervezésében (elnök: Varga Attila)

11th session Central and South East Europe and the new EU cohesion policy (Room 165)

Chair: Zoltán Gál senior research fellow, MTA KRTK Institute for Regional Studies, associate professor, Kaposvár University

Special Guest: Roberto Camagni professor, Politecnico di Milano

 

SZEKCIÓK

 

1. szekció: Agrár-, környezet- és vidékfejlesztés

Elnök: Káposzta József dékán, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Kerekes Sándor egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
A változás irányai – tét a fenntarthatóság

Szabó Gábor – Szentgróti Eszter – Csonka Arnold – Köműves Zsolt – Borbély Csaba Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék
Gyakorlati tapasztalatok a társadalmi felelőségvállalás terén

Pál-Fám Ferenc – Kazinczi Gabriella egyetemi docens; egyetemi tanár, Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Növénytudományi Intézet
Egyedi tájértékek és kataszterezésük a Kaposvári Egyetemen

Szabó-Szentgróti Eszter – Csonka Arnold – Szabó-Szentgróti Gábor
Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék
Egy tervezett elektronikus agrár-piactér kérdőíves megkérdezésének tapasztalatai

Király Gábor ügyvivő-szakértő, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Földből élők: agrárszereplők, vidéki fejlődési pályák és vidékpolitikák Magyarországon

Hamar Anna tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Birtokkoncentrációs konfliktusok, stratégiák egy nem agrár-domináns térségben

Czabadai Lilla PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A Közös Agrárpolitika hatásának vizsgálata a magyar agrárszerkezetre

Kulcsár Balázs egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék
Az agrárgazdaság megújuló energia hasznosítási helyzete – az Észak-alföldi régió vizsgálatai

Szabó Dorottya tervezési referens, PhD-hallgató, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Tervezési Osztály
Kistermelők válaszúton: a rövid ellátási láncban rejlő lehetőségek és veszélyek Magyarországon

Savanya Péter PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Klaszterek és hálózatok elemzésének módszertani lehetőségei Fókuszban a Dél-Alföld élelmiszeripara és az agrárium

Csata Andrea egyetemi tanársegéd, Sapientia EMTE – György Ottilia egyetemi adjunktus, Sapientia EMTE – András Zoltán PhD-hallgató, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Románia vidéki térségei és Székelyföld esélyei az eddig elért eredmények és az új kohéziós politika tükrében

Orosz György PhD-hallgató, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
„Szentendrei Öko-sziget” Stratégia

 

2. szekció: Területi statisztika, hatáselemzés és értékelés

Elnök: Végh Zoltán elnök, Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai Szakosztály

Dusek Tamás egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
Az alak és alakzatmutatók alkalmazási lehetőségei a regionális kutatásban

Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Az információs kor területi kutatásának új forrásai: a „big data”

Pálmai Éva MSc, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Az EU-s fejlesztési források felhasználásának elemzése a Regionális Operatív Programok keretében (2007–2011)

Timár István Zorán PhD-hallgató, Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A gazdasági válság hatása a háztartások fogyasztási kiadásainak szerkezetére – biztosítás

Gyimesi Péter tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Térszervezés a közoktatásban a statisztikai adatok tükrében – A hazai helyzet reform előtt és után

Kiss Ádám Gergő PhD-hallgató, Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A tanácsadó képzés regionális munkaerő-piaci hatásai

Molnár Mária mesterszakos hallgató, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Regionális fejlődési irányok, avagy az integráció felé tett lépések a fogyatékkal élők esélyeinek növeléséhez

 

3. szekció: Újraiparosítás és ipari körzetek

Elnök: Lux Gábor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Páger Balázs tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A vállalkozói „környezet” fejlődése a közép-európai országokban

Borbás László adjunktus, intézetigazgató-helyettes, Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
Tudásvezérelt újraiparosítás az EU-ban: És mi lesz a hazai KKV-szektorral?

Bodor Ákos tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Közelség – közelebbről

Lux Gábor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az iparági körzetek: Követendő út vagy fenntarthatatlan ideál?

Uszkai Andrea PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Járműipari várostérségek fejlődési folyamatai Európában, különös tekintettel Győr városára

Kecskés Petra PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Kutatási stratégia – A Győri Ipari Park tanulmányozásához

Grünhut Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Rácz Szilárd tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Horvátország gazdasági térszerkezete

 

4. szekció: Városrégiók fejlődése

Elnök: Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
Bevezető: A hazai nagyvárosok pozicionálása Kelet-Közép-Európában

Szirmai Viktória tanszékvezető egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola Európai Város és Regionális Tanszék
Társadalmi jól-lét az európai nagyváros-térségekben

Berki Márton tudományos segédmunkatárs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet
Társadalmi jól-lét mutatók az európai főváros-térségekben

Kis Máté PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Közép-Európa NUTS 2-es régióinak helyzetképe a GDP alapján

Egri Zoltán egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Kelet-Közép-Európa a Balkán térszerveződése, különös tekintettel a városrégiókra

Berkes Judit PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Magyarország megyei jogú városai, mint innovációs potenciál hordozók

Tóth Péter egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Győr Megyei Jogú Városhoz kapcsolódó tudattartalmak az idősebb lakosok körébe

Poreisz Veronika PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Létezik-e optimális településméret a közüzemi szolgáltatások szempontjából?

Takács Tímea PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A jövő Győrben épül

Józsa Viktória PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A városi versenyképesség és a helyi gazdasági szereplők térségi integrációjának kapcsolata

Elekes Zoltán PhD-hallgató, SZTE GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola
Regionális rugalmasság és útfüggő gazdasági változás a Dél-Alföld nagyvárosi településegyütteseiben

 

5. szekció: Vidékfejlesztés, helyi gazdaságfejlesztés

Elnök: Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

G. Fekete Éva egyetemi tanár, Miskolci Tudományegyetem
A vidék társadalmi innovációi és a szociális szövetkezetek

Nemes Gusztáv – Varga Ágnes tudományos munkatárs, BCE, MTA KRTK KTI; PhD-hallgató, ELTE
Tudáshálózatok szerepe és működési kihívásai a hazai mezőgazdasági tudásrendszerben

Gébert Judit – Bajmócy Zoltán tudományos segédmunkatárs; egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Képességszemlélet a helyi fejlesztésben

Bajmócy Zoltán – Málovics György egyetemi docens; egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
A szakértők lehetséges szerepe a helyi fejlesztésben – a részvételi akciókutatásban rejlő lehetőségek

H. Makkos Dalma PhD-hallgató, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Kreatív hobby területfejlesztőknek: helyi gazdaságfejlesztés 2014–2020

Áldorfai György PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A helyi gazdaság lehetőségeinek feltérképezése a „Dunakanyar Északi Partjának” mikrotérségében

Ritter Krisztián egyetemi docens, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Hátrányos helyzetű vidéki térségek és helyi fejlesztési lehetőségeik egy erdélyi település (Zsobok) példáján keresztül

Lendvay Endre PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A környezethez való alkalmazkodás eszközei a helyi gazdaságfejlesztésben

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A földből élők – a Gyöngyösi kistérség gazdálkodói

Vargáné Gálicz Ivett PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Turizmus, mint a vidékfejlesztés eszköze – turisztikai célú fejlesztések a Közép-dunántúli régióban

Murányi Péter PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Importált idegenek

Bodnár Gábor egyetemi tanársegéd, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Vidékies járások fejlettségének vizsgálata az endogén fejlődés aspektusából

 

6. szekció: Migráció, demográfia – trendek és területi hatásuk

Elnök: L. Rédei Mária ügyvezető, REG-INFO Kft.

Lipták Katalin egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Foglalkoztatási lehetőségek a határon túl – avagy a migrációs folyamatok vizsgálata
a kelet-közép-európai térben

Bogárdi Tünde PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A dél-hevesi belső periféria demográfiai és migrációs kihívásainak vizsgálata

Suti Zoltán tanár
XXI. századi etűdök, avagy a Z generáció céljai és útjai a globalizált Európában

Molnár Nikolett PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Mobilitási hajlandóság vizsgálata fővárosi álláskeresők körében

Horváth Ádám PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Hátrányos helyzetűek megélhetési migrációja a szocializmusban

 

7. szekció: Határok, határtérségek, területi együttműködés

Elnök: Baranyi Béla egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

Baranyi Béla egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Bevezető: határok és paradigmaváltás

Fábián Attila dékán, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
Az egyetemi hálózatosodás lehetőségei a határtérségekben

Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
A föderalizmus és a területi együttműködés összefüggései a városrégiók pozicionálásán keresztül

Soós Edit egyetemi docens, SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék
Az  ETT/EGTC-k szerepe a határon átnyúló többszintű kormányzásban

Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, NKE Közigazgatás-tudományi Kar; SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék
A kormányzás új lehetőségei az európai területi együttműködésben: a magyar határrégiók működésének jogi keretei az új európai kohéziós politikában

Ricz András elnök, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka
Az uniós határon átívelő támogatások felhasználása a vajdasági magyarság körében

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Pénzügyi szolgáltató hálózatok a Dráván innen és túl

Danka Sándor PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Az Ős-Dráva program ütemezésének kulcskérdései

Virág Ágnes PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer kialakítása és szerepe a magyar–szlovák határrégióban

 

8. szekció: Dél-Dunántúl ma és holnap

Elnök: Buday-Sántha Attila professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Erdős Katalin egyetemi tanársegéd, MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport
A Dél-Dunántúl demográfiai jellemzői

Weber Erika PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Munkaerő vándorlás vizsgálata a Dél-Dunántúlon és a Dél-Alföldön

Kovács Áron egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
A Dél-Dunántúl közlekedéshálózata európai távlatokból

Horeczki Réka tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A dél-dunántúli kisvárosok a fejlesztési tervek tükrében

Koltai Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Dél-dunántúli települések egy országos piackutatás tükrében

Kovács Szilárd tanársegéd, Eötvös József Főiskola
Feldolgozóipar helyzete és sajátosságai a Dél-Dunántúlon

Veszelka Mihály egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem Georgikon Kar
Alternatív energiák fenntarthatósága a Dél-Dunántúlon

Pálné Schreiner Judit mérnöktanár, Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
A Szigetvári Gyógyfürdő ma és holnap

Molnár Eszter egyetemi adjunktus, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
A Kaposvári Egyetem kutatási eredményei a leghátrányosabb helyzetű dél-dunántúli régiókban

Körmendi Sándor egyetemi docens, Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar
A halgazdálkodás hatása a befogadó kisvizek vízminőségére a Balaton déli vízgyűjtőjén

Csonka Arnold – Köműves Zsolt – Borbély Csaba – Szabó Gábor – Szentgróti Eszter Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék
A helyi gazdasági szereplők környezettudatossága a Balaton déli vízgyűjtőjén

Horváthné Kovács Bernadett egyetemi adjunktus, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Információtömörítés statisztikai lehetőségei adott lakossági megkérdezéses vizsgálatban

Nagy Mónika Zita egyetemi adjunktus, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Ökológiailag érzékeny terület lakossági attitűdvizsgálata

Varga Mónika – Csukás Béla Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Diszkretizált térinformatikai leírás készítése és algoritmikus átalakítása dinamikus folyamatmodellé a Balaton déli vízgyűjtőjének komplex elemzéséhez

 

9. szekció: Az Európai Unió fejlesztéspolitikai ismeretei a felsőoktatásban

Elnök: Szabó Pál egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

Borsos Eszter PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A női felsővezetők helyzetének vizsgálata a felsőoktatásban

Kovács András főiskolai docens, Edutus Főiskola
Brüsszel milyen messze van? Elméleti és gyakorlati uniós ismeretek oktatási tapasztalatai

Forman Balázs egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
A regionális politika oktatása és ennek tapasztalatai különböző egyetemi körökben

Lukovics Miklós stratégiai és fejlesztési igazgató, Szegedi Tudományegyetem
A Szegedi Tudományegyetem harmadik missziós tevékenységei és az EU fejlesztéspolitikája

Szentgyörgyi József egyetemi tanársegéd, ELTE TÁTK Európai Tanulmányok Tanszék
Fejlesztéspolitika és regionális politika oktatása az ELTE nemzetközi tanulmányok képzésben

Szabó Pál egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A hazai területi tudomány, az oktatás és a területfejlesztés találkozási pontjai

 

10. szekció: Intelligens specializáció

Az MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság szervezésében (elnök: Varga Attila)

Varga Attila – Erdős Katalin egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető; egyetemi tanársegéd, PTE Közgazdaságtudományi Kar, MTA–PTE Innováció és Gazdasági Növekedés kutatócsoport
Bevezető: Mi az intelligens szakosodás? Milyen sikeres tapasztalatokról tudunk?

Borsi Balázs vezető tanácsos, Nemzetgazdasági Minisztérium Innovációs és K+F Főosztály
Az S3 tervezés és a kapcsolódó EDP folyamat Magyarországon

Dőry Tibor egyetemi docens, igazgató, Tudásmenedzsment és Nemzetközi Kapcsolatok Központ Széchenyi István Egyetem
Magyarország előrehaladása az Innovációs Unió célkitűzéseinek teljesítésében

Lengyel Imre intézetigazgató egyetemi tanár, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
A gazdasági növekedés térbeli korlátai Magyarországon

Szerb László intézetigazgató egyetemi tanár, PTE KTK Gazdálkodástudományi Intézet
A vállalkozás regionális különbségei Magyarországon a REDI index tükrében

Varga Attila – Sebestyén Tamás PTE KTK, MTA–PTE Innováció és Gazdasági Növekedés kutatócsoport
A külső tudás abszorpciója Kelet-Közép-Európa régióiban - Az EU Keretprogramok szerepe az innovációban

Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Feltalálók együttműködése a kelet-közép-európai városok között, 1980–2010

Vas Zsófia egyetemi tanársegéd, SZTE GTK Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
Tudásintenzív szektorok innovációs célú kapcsolatrendszere a Dél-Alföldön

Kocsis Tamás igazgató, Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
A Dél-dunántúli régió S3 tervezésének folyamata

 

11th session Central and South East Europe and the new EU cohesion policy

Chair: Gál, Zoltán senior research fellow, MTA KRTK Institute for Regional Studies, associate professor, Kaposvár University
Special Guest: Camagni, Roberto professor, Politecnico di Milano

Tóth, Balázs István assistant lecturer, University of West Hungary
Territorial capital: theory, empirics and critical remarks

Tagai, Gergely research fellow, MTA KRTK Institute for Regional Studies, Hungary
Territorial dimensions of poverty and social exclusion in Europe

Ptáček, Pavel – Roubínek, Pavel associate professor; PhD Student, Palacký University, Czech Republic
Czech cohesion policy in the period 2007-2013: some critical remarks

Kuttor, Dániel – Zahorcsák, Zsolt associate professor; PhD Student, University of Miskolc, Hungary
Regional effects of economic boom and recession in the Visegrad Countries polarisation! Why and to what extent is it a problem?

Šiljković, Željka full professor, Department of Geography University of Zadar, Croatia
Where is the Croatian industry?

Perger, Éva director, MTA KRTK Institute for Regional Studies, Hungary
Territorially differentiated rural development in Hungary

Ferreira, Felipe University of Lethbridge, Canada
Immigration policy in Canada and Europe with special focus on the future of the European integration

 

A vándorgyűlés társrendezője a Kaposvári Egyetem

 

Helyszín

Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

Megközelíthetőség

Szállásokkal kapcsolatos információk

 

Kapcsolat

A vándorgyűléssel kapcsolatban keresse Rácz Szilárd titkárt a (72) 523 800 telefonszámon vagy az szracz@rkk.hu e-mail címen.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.