Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XX. VÁNDORGYŰLÉSE

Tér és állam

Budapest, 2022. október 6–7.

Az MRTT jubileumi XX. köz- és vándorgyűlése Budapesten kerül megrendezésre, 240 fő részvételével. A rendezvény házigazdája a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lesz. Három plenáris ülésre, egy kerekasztal-beszélgetésre és 24 szekcióban mintegy 200 előadásra kerül sor. Az előadások elérhetők a honlapon.

Tartalom: ► program csütörtök ► program péntek ► szekcióprogram ► helyszín, térkép

► publikációs lehetőség ► regisztráció, részvételi díj ► további információ, kapcsolat 

►  Letölthető programfüzet (pdf)                                                    ► Programme in English.


 PROGRAM

♦ 2022. október 6. ♦ csütörtök ♦

8.30–17.30 Regisztráció                                                                 Főbejárat (Ludovika Főépület)

9.00 Közgyűlés  MEGHÍVÓ (pdf)                                                 Szent László Kápolna (Főépület)

10.00 Megnyitó, köszöntők                                                         Szent László Kápolna (Főépület)

Deli Gergely egyetemi tanár, rektor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Mayer Gábor területfejlesztésért felelős államtitkár, Miniszterelnökség

10.20 Plenáris ülés 1.                                                                  Szent László Kápolna (Főépület)

Gál Zoltán egyetemi tanár, az MRTT elnöke
Felzárkózás és megtorpanás: A magyar fejlesztés- és területpolitika kihívásai

James W. Scott egyetemi tanár, Kelet-Finnországi Egyetem, az MTA tiszteleti tagja
Innovatív területi együttműködés: lehetséges tanulságok a helyalapú fejlesztésből

Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, KRTK RKI
Az államosodási folyamatok kérdőjelei Európában és peremterületein a XXI. században

12.00 Ebéd                                                                                                    Zsibongó (Főépület)

13.00 Szekcióülések kilenc szekcióban, párhuzamosan                                            Szárnyépület

2. szekció: Space and state – Regional, economic and social contexts                                      220. terem

5. szekció: Régi és új kihívások a megújuló hazai területfejlesztésben                                      215. terem

6. szekció: Állam – tér – történet: területi folyamatok 1920 előtt és után                                  A03. terem   

7. szekció: Állam – határ – politika (KRTK Határkutató Csoport)                                               207. terem   

14. szekció: A jóléti államok válsága és a COVID-19                                                                216. terem    

16. szekció: Fenntartható munkaerőpiac                                                                                218. terem       

17. szekció: Felsőoktatás és kutatás…                                                                                   219. terem    

23. szekció: A vizek szerepe a területi fejlődésben (Insula Magna)                                           209. terem 

24. szekció: Az iparfejlesztés lokális dilemmái (Panelvita)                                                       212. terem   

15.30 Kávészünet                                                                                           Zsibongó (Főépület)

16.00 Plenáris ülés 2.                                                                    Szent László Kápolna (Főépület)

Pálné Kovács Ilona az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor, KRTK RKI
Hatalom terület nélkül, tér hatalom nélkül

Hoffman István egyetemi tanár, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék
Változó állami és önkormányzati szerepek egy változó világban – válságok és az állam régi-új szerepei

Kaiser Tamás tanszékvezető egyetemi docens, NKE ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék
A tér újraszabásának arculatai: paradigmák, narratívák, kísérletek

17.30 Kerekasztal-beszélgetés: 20 éves az MRTT                      Szent László Kápolna (Főépület)

Lengyel Imre, Nemes-Nagy József és Rechnitzer János Regionális Tudományért Díjas professzorokkal beszélget Gál Zoltán, a társaság elnöke és Rácz Szilárd, az MRTT titkára.

18.30 Díjátadók                                                                           Szent László Kápolna (Főépület)

19.00–22.00 Fogadás                                                                                  Aula (Oktatási Központ)


 PROGRAM

♦ 2022. október 7. ♦ péntek ♦

8.30–15.00 Regisztráció                                                               Főbejárat (Ludovika Főépület)

9.00 Szekcióülések kilenc szekcióban, párhuzamosan                                             Szárnyépület

3. szekció: FDI and Economic Dependencies in Central and Eastern Europe                            220. terem

7. szekció: Állam – határ – politika (KRTK Határkutató Csoport)                                            207. terem    

8. szekció: Nyugat-Balkán                                                                                                  219. terem          

10. szekció: Kisvárosi terek, kisvárosok a térben                                                                  209. terem     

11. szekció: Nagyvárosi terek: közigazgatási határok, társadalmi határok                               215. terem   

13. szekció: Járvány és válság a területi-társadalmi hatások tükrében                                    216. terem    

18. szekció: Szerzetesrendek helyi hatásai egykor és most                                                     A03. terem    

20. szekció: Klíma és környezet                                                                                          218. terem          

21. szekció: Tér és technológiai fejlődés                                                                              212. terem         

12.00 Ebéd                                                                                                  Zsibongó (Főépület)

13.00 Plenáris ülés 3.                                                                Szent László Kápolna (Főépület)

Benedek József egyetemi tanár, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, az MTA külső tagja
Demokratikus területfejlesztés Erdélyben: államépítés vagy identitáspolitika?

Lipták Katalin tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem
A szolidáris gazdaság szerepe a perifériák munkaerőpiaci felzárkóztatásában

Páger Balázs posztdoktor, Bécsi Egyetem; tudományos munkatárs, KRTK RKI – Marcus Dejardin, University of Namur – Szerb László, PTE KTK – Komlósi Éva, PTE KTK
Csak egy út vezethet az előrelépéshez? A vállalkozói ökoszisztéma konfigurációinak vizsgálata a regionális fejlődés tükrében

14.30 Kávészünet                                                                                      Zsibongó (Főépület)

15.00-18.00 Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan                              Szárnyépület

1. szekció: Changing Systems of Innovation (MTA RTB RIAB)                                             220. terem        

4. szekció: Változó eszközrendszer az EU célok megvalósításában                                      212. terem    

7. szekció: Állam – határ – politika (KRTK Határkutató Csoport)                                         207. terem       

9. szekció: Modern falvak – modell falvak                                                                         209. terem          

12. szekció: Koronavírus-járvány és helyi önkormányzatok                                                216. terem        

15. szekció: Felzárkózás és versenyképesség                                                                   215. terem        

19. szekció: Turizmus aktuális tendenciái                                                                        218. terem           

22. szekció: Kreatív és kulturális gazdaság                                                                     219. terem

 


 SZEKCIÓK (csütörtök 13.00–15.30, péntek 9.00–12.00 és 15.00–18.00)

A két nap alatt mintegy 190 szekcióelőadás hangzik el 24 tematikus szekcióban.
Három szekció (1., 2., 3.) angol nyelven kerül meg­rendezésre. Egy szekció (7.) több idősávban is fut.

 

1. szekció: Changing Systems of Innovation: Qualitative and Quantitative Approaches (Regional Innovation Subcommittee of the HAS Committee of Regional Sciences)
Zsófia Vas associate professor, head of institute, University of Szeged Institute of Economics and Economic Development – Balázs Lengyel senior research fellow, KRTK ANET Lab & NeTI Lab of Corvinus University – Zoltán Elekes research fellow, KRTK ANET Lab & Umeå University

2. szekció: Space and state – Regional, economic and social contexts
Gábor Lux senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies

3. szekció: FDI and Economic Dependencies in Central and Eastern Europe
Zoltán Gál professor, University of Pécs; president of HRSA

4. szekció: Változó eszközrendszer az EU célok megvalósításában
Nyikos Györgyi tanszékvezető egyetemi tanár, NKE ÁNTK Közpénzügyi Tanszék

5. szekció: Régi és új kihívások a megújuló hazai területfejlesztésben (MTA RTB Területpolitikai Albizottság)
Faragó László kutató professor emeritus, KRTK Regionális Kutatások Intézete

6. szekció: Állam – tér – történet: területi folyamatok 1920 előtt és után
Pénzes János egyetemi docens, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Demeter Gábor tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet

7. szekció: Állam – határ – politika (KRTK Határkutató Csoport)
Rácz Szilárd tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, vezető, NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely

8. szekció: Nyugat-Balkán
Ördögh Tibor egyetemi docens, NKE ÁNTK Európa-tanulmányok Tanszék

9. szekció: Modern falvak – modell falvak
Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, MATE; az MRTT Faluszemináriumi Kutatóműhely vezetője

10. szekció: Kisvárosi terek, kisvárosok a térben
Horeczki Réka tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete

11. szekció: Nagyvárosi terek: közigazgatási határok, társadalmi határok
Schuchmann Júlia egyetemi docens, NJE Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Tudásközpont

12. szekció: Koronavírus-járvány és helyi önkormányzatok
Baranyai Nóra tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete

13. szekció: Járvány és válság a területi-társadalmi hatások tükrében
Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet – Kovács Sándor Zsolt külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete

14. szekció: A jóléti államok válsága és a COVID-19 világjárvány területi társadalmi problémái (a City.hu és a Socio.hu szervezésében)
Szirmai Viktória kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet – Csizmady Adrienne kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet

15. szekció: Felzárkózás és versenyképesség – az állami struktúraszervezés és a lokális erőforrásokkal gazdálkodó közösségek szocioökonómiai egymásra hatása
Szarvák Tibor adjunktus, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék

16. szekció: Fenntartható munkaerőpiac
Lipták Katalin tanszékvezető egyetemi docens, Miskolci Egyetem

17. szekció: Felsőoktatás és kutatás a társadalmi igazságosság és környezeti fenntarthatóság érdekében
Málovics György egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

18. szekció: Szerzetesrendek helyi hatásai egykor és most
Fekete Dávid egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

19. szekció: Turizmus aktuális tendenciái
Jászberényi Melinda egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

20. szekció: Klíma és környezet
Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem

21. szekció: Tér és technológiai fejlődés
Kovács Róbert egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem

22. szekció: Kreatív és kulturális gazdaság
Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem

23. szekció: A vizek szerepe a területi fejlődésben – különös tekintettel az Insula Magna projekt eredményeire
Mezei Katalin egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

24. szekció: Az iparfejlesztés lokális dilemmái. Panelvita
Nagy Erika tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete


 

1. szekció: Changing Systems of Innovation: Qualitative and Quantitative Approaches                  
(Regional Innovation Subcommittee of the HAS Committee of Regional Sciences)      Friday 15.00–18.00
Organizers: Zsófia Vas associate professor, head of institute, University of Szeged Institute of Economics and Economic Development – Balázs Lengyel senior research fellow, KRTK ANET Lab & NeTI Lab of Corvinus University – Zoltán Elekes research fellow KRTK ANET Lab & Umeå University                  Room 220.

Balázs Borsi professor, ESSCA School of Management, Department of Strategy, Entrepreneurship and International Business – Zsófia Vida researcher, Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Science Policy and Scientometrics – Sándor Soós head of department, Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences, Department of Science Policy and Scientometrics
Changing Discourse on Systems of Innovation: a Bibliometric Network Approach

István Szabó vice president for Science and International Affairs, National Research, Development and Innovation Office
Policy for boosting regional innovation

Zoltán Bajmócy professor, University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration
Transformative innovation policy: a supplement or a substitute for systems of innovation? Insights from ecological economics

Tibor Dőry associate professor, Széchenyi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics
Results and Challenges of the Development of Local and University Ecosystems – The Case of Széchenyi István University

Tamás Sebestyén professor – Erik Braun assistant lecturer – Zita Iloskics assistant lecturer – Dávid Bilicz, PhD-student, assistant research fellow, University of Pécs, Faculty of Business and Economics
The role of industry-university research collaboration patterns in shaping innovative performance. A multilayer network approach on the European scale

Miroslav Špurek PhD-student, University of Economics in Bratislava, Faculty of National Economy
Knowledge Production Function for Academic Patenting

Balázs Sziklai senior research fellow, Centre for Economic and Regional Studies & NeTI Lab of Corvinus University of Budapest – Balázs Lengyel senior research fellow (KRTK ANET Lab & NeTI Lab of Corvinus University of Budapest
Identifying Innovators and Early Adopters in Social Networks

 

2. szekció: Space and state – Regional, economic and social contexts             Thursday 13.00–15.30
Chair: Gábor Lux senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies                        Room 220.

Balaban Eylül PhD candidate, Department of Tourism, Corvinus University of Budapest –
Keller, Krisztina associate professor, Department of Tourism, Corvinus University of Budapest
Slow tourism: A systematic literature review on recent trends

Zsuzsanna Pálffy PhD candidate, teaching assistant, Doctoral School of Regional- and Business Administration Sciences, Széchenyi István University
The Culture of Trust in the Countries of the Visegrad Group

Thato Lorraine Maila PhD candidate, Doctoral School of Earth Sciences, University of Debrecen – Czimre, Klára assistant professor, Department of Social Geography and Regional Development Planning, University of Debrecen
Analysing the spatial development frameworks of borderland municipalities in South Africa

Patrícia Horváth PhD candidate, teaching assistant, Széchenyi István University
Spatial Location and Conceptual Delimitation of Industrial Parks in Hungary and Romania.

Gábor Lux senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
Exploring alternate scenarios to FDI-led regional development: The case of Central and Eastern Europe

 

3. szekció: FDI and Economic Dependencies in Central and Eastern Europe          Friday 9.00–12.00
Chair: Zoltán Gál professor, University of Pécs; president of HRSA                                           Room 220.

Andrea Szalavetz scientific advisor, CERS Institute of World Economics – Magdolna Sass director, CERS Institute of World Economics
Evolutionary paths in the automotive periphery and semi-periphery: the cases of Austria and Hungary compared

Magdolna Sass director, CERS Institute of World Economics – Gabriella Tabajdi PhD student, University of Szeged
Outward FDI in the automotive industries of the Visegrad countries and Austria compared.  Is it a sign of increased international competitiveness of indigenous companies?

Viktória Józsa CEO, Nord Consult Plc., Budapest
Corporate and Local Embeddedness of German companies in Hungary

Max Roessler – Daniel Schiller, Institute of Geography and Geology, University of Greifswald
Dual Embeddedness of Tesla’s fourth Gigafactory – Forced to success? Why a failure in Germany is not an option (online presentation)

Zsuzsanna Zsibók research fellow, CERS Institute for Regional Studies
Labour productivity and FDI under tight labour market conditions in three Central and Eastern European countries: a regional analysis

Stefan Apostol PhD candidate, University of Pécs – Zoltán Gál senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
Role of Foreign Direct Investment in regional economic growth and regional productivity - the case of CEE countries (online presentation)

Gábor Lados research fellow, CERS Institute for Regional Studies – Zoltán Gál senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
Impact of Foreign Direct Investment on migration in the V4 countries

Fazekas Gábor PhD candidate, University of Pécs
Chinese investments in the postsocialist member states of the EU

Minh Trung Ngô PhD student, University of Pécs – Zoltán Gál senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
FDI promotion and regional competitiveness: The case of Vietnamese regions

 

4. szekció: Változó eszközrendszer az EU célok megvalósításában                    péntek 15.00–18.00
Elnök: Nyikos Györgyi tanszékvezető egyetemi tanár, NKE ÁNTK Közpénzügyi Tanszék       212. terem

Medve-Bálint Gergő igazgatóhelyettes, TK PTI – Vera Scepanovic, Leiden University
No friends of cohesion – how Eastern Enlargement changed the EU cohesion policy

Kondor Zsuzsanna mesteroktató, NKE
Válságkezelés az EU kohéziós politikában

Péti Márton egyetemi docens, BCE
Fejlesztési térkoncepciók

Józsa Viktória ügyvezető igazgató, Nord Consult Kft.
Egyedi kormánydöntések a gazdaságfejlesztésben

Kenyeres Kinga vezérigazgató, Századvég Konjunktúrakutató
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

Brucker Balázs tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO
Az Európai Parlament közös munkacsoportjainak (intergroup) szerepe a periférikus térségek felzárkóztatásában

Pámer Zoltán tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO
Kohéziós források felhasználásának területi vizsgálata Baranya megyében a 2007–2013-as és 2014–2020-as programozási időszakban

Dombrovszky Borbála PhD-hallgató – Gönczi Lili PhD-hallgató, ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Az ESB Alapokból nyújtott társfinanszírozott támogatások során felmerülő szabálytalanság és az érintett társadalmi csoportok jogorvoslati lehetőségei

Nyikos Györgyi egyetemi tanár, NKE
Zöld feltételrendszer a fejlesztésben és a finanszírozásban

Gyulai Tamás PhD-hallgató, SZE RGDI – Nagy Marianna egyetemi tanár, Aurel Vlaicu Egyetem
Új európai eszközök a vállalati digitalizációban

 

5. szekció: Régi és új kihívások a megújuló hazai területfejlesztésben           csütörtök 13.00–15.30
(MTA RTB Területpolitikai Albizottság)
Elnök: Faragó László kutató professor emeritus, KRTK Regionális Kutatások Intézete          215. terem

Farkas Zsuzsanna kabinetfőnök, Miniszterelnökség, Területfejlesztésért Felelős Államtitkári Kabinet
A területfejlesztés megújítása: új minisztérium, új feladatok, új célok, új kihívások, régi-új problémák?

Szabó Pál tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A helyi tényezők változó szerepe a területi tervezés megalapozásában

Szabó Mariann egyetemi adjunktus, BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék; kutató, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg
Kísérlet a területi kohézió növelésére a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program keretében: bemutatkozik a „Semmi különös? A Bakony ékkövei!” projekt

Szabó Tamás PhD-hallgató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A V4 országok fejlesztéspolitikai prioritásai a 2021–2027-es időszakban

Fekete Károly PhD-hallgató, ELTE FDI; kutató, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Eredmények és kihívások a balatoni területfejlesztésben

Kószó Richárd PhD-hallgató, SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Tartalékkeret: a területfejlesztési projektek kockázatkezelési eszköze?

Faragó László kutató professor emeritus, KRTK Regionális Kutatások Intézete
Zárszó

 

6. szekció: Állam – tér – történet: területi folyamatok 1920 előtt és után         csütörtök 13.00–15.30
Elnökök: Pénzes János egyetemi docens, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Demeter Gábor tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet                                       A03. terem

Mikle György tudományos munkatárs, BTK Történettudományi Intézet
Településhálózat, birtokviszonyok, társadalom – területi különbségek a Kárpát-medencében

Demeter Gábor tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet –
Pénzes János egyetemi docens, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A történeti nagybirtok területi elterjedésének kapcsolata és az egykori és mai fejlettségi viszonyokkal (1786–2010)

Vigh Barbara PhD-hallgató, DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
A kognitív térképezés folyamata Széchenyi István naplójában

Bán Gergely Károly levéltáros, MNL HBML; levéltáros, MTA BTK Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport
Egy dinamikus városhierarchia-vizsgálat módszertani keretei, 1910–1930

Buzgó Gábor PhD-hallgató, DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
Észak-bihari piacközpontok gazdasági szerepe Trianon előtt és után

Szilágyi Zsolt egyetemi adjunktus, DE BTK Történelmi Intézet
Az életminőség területi különbségeinek településszintű változása Magyarországon a 20. század első felében

Egri Zoltán egyetemi docens, MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
Perzisztencia és mobilitás a települési fejlettségben 1960 és 2011 között

Demeter Gábor tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet – Pénzes János egyetemi docens, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Papp István doktorjelölt, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Szilágyi Zsolt egyetemi adjunktus, DE BTK Történelmi Intézet – F. Romhányi Beatrix egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem
A területi fejlettség különbségeinek változása 1330–2010 között

 

7. szekció: Állam – határ – politika (KRTK Határkutató Csoport)                               207. terem                                 
Elnökök: Rácz Szilárd tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, vezető, NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely

A szekció a Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés című 134903. sz. OTKA-kutatás éves workshopja.

7.1 szekció                                                                                                       csütörtök 13.00–15.30

Kis Norbert egyetemi tanár, NKE; tag, NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely
Fenntarthatósági stratégiák és szempontok a határon átnyúló kormányzásban

Czimre Klára egyetemi adjunktus, DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A határon átnyúló együttműködések intenzitásának különbségei Magyarország határai mentén

Szalkai Gábor egyetemi docens, ELTE TTK
Határőrizet és határpolitika Magyarországon a COVID idején

Gazsó Dániel tudományos munkatárs, NKE; tag, NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely
Anyaországi aktivitás Kelet-Közép-Európában

Fejes Zsuzsanna egyetemi docens, NKE
A magyar határkutatások és az NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely

Rácz Szilárd – James W. Scott – Hajdú Zoltán, KRTK Határkutató Csoport
Államok, határok, integráció és területi fejlődés (Magyar határkutatások és a KRTK Határkutató Csoport)

7.2 szekció                                                                                                             péntek 9.00–12.00

Varjú Viktor igazgató, KRTK RKI
Klímapolitika és a hovatartozás politikája az Egyesült Királyságban, Izraelben és Magyarországon – egy sajtóelemzés tükrében

Grünhut Zoltán tudományos főmunkatárs – Bodor Ákos tudományos főmunkatárs, KRTK RKI DTO
Az embertársakba vetett bizalom. Egy európai összehasonlító elemzés tanulságai

Forman Balázs egyetemi docens, NJE Gazdaságföldrajzi, Településmarketing és Geopolitikai Központ
A vasút szerepe a modernizációban. Ahol nincs vasút, ott modernizáció sincs?

Gibárti Sára tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI DTO
Humanitárius élelmiszersegélyezés a törökországi menekültválságban: helyi és nemzetközi aktorok viszonyrendszerei

Bajor Tibor főiskolai tanár; külső munkatárs, KRTK Határkutató Csoport
A Kárpátokon túli Kárpátalja

7.3 szekció                                                                                                           péntek 15.00–18.00

Ocskay Gyula főtitkár, CESCI; tag, NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely
Integrációs folyamatok a magyar–szlovák határ mentén

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs – Nárai Márta tudományos munkatárs – Pozsgai Andrea tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI NYUTO
A határon átnyúló szlovák–magyar szuburbanizáció és urban sprawl kérdései a Felső-Szigetközben a COVID-19 idején

Szaniszló Zsófia PhD-hallgató, DE Földtudományi Doktori Iskola
Magyarország és Ukrajna határmenti együttműködésének különböző szintjei

Benczi Melinda PhD-hallgató, Soproni Egyetem; tag, NKE-CESCI Határmenti Együttműködések Kutatóműhely; nemzetközi kapcsolatok referens, CESCI
A nemzeti kisebbségek szerepe a magyar–román határon átnyúló gazdasági együttműködésben a 2007–2020 között megvalósult Interreg projektek tükrében

Soós Edit egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem
A magyar–szerb határtérség a 21. századi kihívások fényében

 

8. szekció: Nyugat-Balkán                                                                                      péntek 9.00–12.00
Elnök: Ördögh Tibor egyetemi docens, NKE ÁNTK Európa-tanulmányok Tanszék              219. terem

Ördögh Tibor egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Digitalizáció a Nyugat-Balkánon

Novoszáth Péter egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
A Nyugat-Balkán és Közép-Kelet-Európa országainak versenyképessége a turizmus területén – a legújabb infrastrukturális fejlesztések Albániában a közlekedés területén

Lőrinczné Bencze Edit főiskolai tanár, Kodolányi János Egyetem
Regionális együttműködések a nyugat-balkáni kohéziós folyamatokban

Reményi Péter egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem; tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO
Magyarország és Bosznia-Hercegovina kapcsolatának politikai földrajza

Pámer Zoltán tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO
Határon átnyúló együttműködés Magyarország, valamint Szlovénia és Horvátország között – területi mintázatok a 2014–2020-as program adatai alapján

 

9. szekció: Modern falvak – modell falvak                                                            péntek 15.00–18.00
Elnök: Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, MATE;
az MRTT Faluszemináriumi Kutatóműhely vezetője                                                             209. terem

Kovács Teréz professor emerita, PTE
Hogyan lett a termelő faluból szolgáltató falu? Modellváltás Erdőbénye példáján

Ditzendy Arisztid, HROD Kft.
Nagypáli – Fenntarthatóság, modernitás és hagyományok egy XXI. századi Zala megyei faluban

Feketéné Benkó Kata – Halász Gergely, MATE Gazdasági és Regionális Tudományok Doktori Iskola
Ipolybalog – a magyar korona őrzője

Gerencsér Ilona, AKI Agrárközgazdasági Intézet
Vidéki társadalom attitűd vizsgálata

Bálint Csaba, Budapesti Corvinus Egyetem, AKI Agrárközgazdasági Intézet
A falvak, vidéki perifériák háziorvosi ellátáshoz való hozzáférésének helyzete és lehetőségei

Kovács Csaba József, AKI Agrárközgazdasági Intézet
A helyi erőforrásokon alapuló gazdasági fejlesztések vizsgálata a Faluszemináriumi Kutatóműhely mintatelepülésein

Ritter Krisztián egyetemi docens, MATE FFGI
Közösségi célú gazdálkodás a gyakorlatban – az Átány-modell múltja és jelene

Kápolnai Zsombor PhD-hallgató, MATE Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola
Innovatív fejlesztések a Mária Út mentén található településeken

Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, MATE FFGI
Kognitív modellek: tér-kép a falvakról

 

10. szekció: Kisvárosi terek, kisvárosok a térben                                                   péntek 9.00–12.00
Elnök: Horeczki Réka tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete                 209. terem

Alpek Levente egyetemi adjunktus, PTE TTK – Oláh Dániel
Innováció és kisvárosok, a kisvárosok szerepe a hazai innovációs potenciál térszerkezet alakulásában

Pirisi Gábor egyetemi docens, PTE TTK
Kisvárosi gazdaságok válságállósága a COVID-járvány első hullámában

Nagy Zoltán egyetemi docens – Tóth Géza egyetemi docens – Szendi Dóra egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem GTK
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városok rezilienciájának vizsgálata

Erdei Gábor egyetemi adjunktus – Teperics Károly egyetemi docens – Apáti Norbert doktorjelölt, Debreceni Egyetem
A felnőttképzés jelentősége a hazai kisvárosok életében - trendek és területi differenciák

Nagy Csongor PhD-hallgató, Debreceni Egyetem TTK
Multik árnyéka - összehasonlító vizsgálat a feldolgozóipar munkaerőviszonyaiban

Szabó Katalin PhD-hallgató, Debreceni Egyetem TTK
Nagyvállalatok területi beágyazódásának vizsgálata kisvárosi környezetben – egy vetőmaggyártó cég esete

Molnár Ernő egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem TTK
A középvállalatok szerepe a hazai kisvárosok gazdaságában: tapasztalatok és kérdések

Horeczki Réka tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO
Nagykorú városaink a térben

 

11. szekció: Nagyvárosi terek: közigazgatási határok, társadalmi határok            péntek 9.00–12.00
Elnök: Schuchmann Júlia egyetemi docens, Neumann János Egyetem Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Tudásközpont                               215. terem

Agg Zoltán egyetemi docens, Pannon Egyetem Társadalomtudományi Intézet; főszerkesztő, Comitatus folyóirat
Versengő városok – közigazgatási, gazdasági és kulturális pozíciók változásai a Dunántúlon

Schuchmann Péter Pro régió díjas térségi és tájrendezési tervező, c. egyetemi tanár; ügyvezető igazgató, PESTTERV Kft.
Az állami szabályozás szerepe és lehetőségei a várostérségi szintű együttműködés és együtt tervezés kialakításában.

Vasárus Gábor tudományos munkatárs, KRTK RKI ATO
Városhatáron belüli szuburbanizáció, egy látszólagos paradoxon feltárása és példák következményeire

Lennert József tudományos munkatárs, KRTK RKI ATO
A nagyvárosi terek demográfiai jövőképe

Vigvári András tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI KÉTO
Spontán urbanizáció a város peremén: egy Budapest környéki zártkert benépesülésének tanulságai.

Nagy Gyula egyetemi adjunktus, SZTE Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék - Szkalisity András egyetemi hallgató, SZTE
A városi üdülőtelepek ingatlanpiaci helyzetének változása a COVID-pandémia alatt és után.

Keszthelyi Ákos okleveles településtervező, doktorjelölt, MATE Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola
A budapesti agglomeráció lehatárolásának módszertani kérdései

Bagyura Márton doktorjelölt, tudományos segédmunkatárs, TK Szociológiai Intézet
Tervezetlen szuburbanizáció és települési stratégiák a budapesti agglomerációban

Pintér János PhD-hallgató, SZTE Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék
A társadalmi reprodukció feltételeinek vizsgálata a szuburbanizálódó tanyaközségekben

Pátkainé Bende Anna tanársegéd, PhD- hallgató, SZE RGDI
A családbarát városok sajátosságainak vizsgálata a nemzetközi és hazai értelmezések tükrében

 

12. szekció: Koronavírus-járvány és helyi önkormányzatok                                péntek 15.00–18.00
Elnök: Baranyai Nóra tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete              216. terem

Finta István tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO
A helyi önkormányzatok kapcsolatrendszere, és a központi szabályozás értékelése a COVID világában

Hoffman István egyetemi tanár, ELTE ÁJK; tudományos főmunkatárs, TK Jogtudományi Intézet – Balázs István tanszékvezető egyetemi tanár, DE ÁJK; tudományos főmunkatárs, TK Jogtudományi Intézet
Nem önkormányzatoknak való vidék? – Helyi önkormányzatok a COVID-19 pandémia időszakában

Ferencz Zoltán tudományos munkatárs, TK Szociológiai Intézet; egyetemi adjunktus, KRE ÁJK
Településvezetőtípusok a járvány idején

Brucker Balázs tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO
Varietas delectat avagy az uniós országok helyi önkormányzatainak szerepe a koronavírus-járvány kezelésében

Körei László egyetemi tanársegéd, Nyíregyházi Egyetem TFI; központvezető, Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ; PhD-hallgató, PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola
Reziliens hangsúlyok Nyíregyháza helyi kormányzásában 2020 és 2022 között

Baranyai Nóra tudományos munkatárs, KRTK RKI NYUTO
Önkormányzati járványkezelés és helyi társadalom

 

13. szekció: Járvány és válság a területi-társadalmi hatások tükrében                  péntek 9.00–12.00
Elnökök: Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet – Kovács Sándor Zsolt külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete                                                     216. terem

Kovalcsik Tamás egyetemi tanársegéd – Boros Lajos egyetemi docens – Pál Viktor egyetemi docens, SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
A COVID-19 geopolitikája Magyarországon

Ferencz Zoltán József egyetemi adjunktus, KRE ÁJK; tudományos munkatárs, TK –
Miklósné Zakar Andrea egyetemi docens, KRE ÁJK
Területi különbségek a COVID-19 járvány észlelésében

Igari András PhD-hallgató, ELTE TTK FDI; junior elemző, HÉTFA Elemző Központ
Területi diffúzió a COVID-19 árnyékában – a járvány, a vakcinák és az információ terjedése

Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet
Járványhullámok Magyarországon a térbeliség tükrében

Tóth G. Csaba tudományos munkatárs, KRTK KTI – Páger Balázs tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO; posztdoktori kutató, Bécsi Egyetem – Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet
A COVID-19 miatti halálozás járási különbségeinek szocioökonómiai magyarázata Magyarországon

Horeczki Réka tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO – Gonda Tibor egyetemi adjunktus, PTE KTK
Vállalkozói percepciók az Európa Gasztrorégió Cím elnyerésével kapcsolatban

Koós Bálint tudományos munkatárs, KRTK RKI KÉTO
Válságos idők reziliens gazdálkodói

Jeneiné Gerő Henriett Emese PhD-hallgató, Miskolci Egyetem
A garanciaprogramok szerepe és jelentősége a válság kezelésében

 

14. szekció: A jóléti államok válsága és a COVID-19 világjárvány területi társadalmi problémái
a City.hu és a Socio.hu szervezésében                                                               csütörtök 13.00–15.30
Elnökök: Szirmai Viktória kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet – Csizmady Adrienne kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet                                                                                    216. terem

Szirmai Viktória kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet
A globális urbanizáció térbeli társadalmi hatásai: a COVID-19 területi megnyilvánulásai

Csizmady Adrienne kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet – Kőszeghy Lea tudományos munkatárs, TK Szociológiai Intézet
A COVID-19 járvány hatása a lakáshasználati szokásokra, és lakásmobilitásra

Albert Fruzsina kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet – Gerdán Mercédesz PhD-hallgató, SOTE – Brys Zoltán tudományos segédmunkatárs, TK Szociológiai Intézet
Fontos kapcsolatok változása a COVID-19 járvány alatt

Schuchmann Júlia egyetemi docens, NJE Gazdaságföldrajz és Településmarketing Tudásközpont
Szuburbanizációs folyamatok: lakóhelyi preferenciák megváltozása a COVID-19 pandémia következtében

Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet
A járványügyi intézkedések területi relevanciája a nemzetközi és hazai tapasztalatok tükrében a COVID-19 pandémia idején

Szentes Veronika PhD-hallgató, SZE RGDI – Szakály Zsolt – Páthy Ádám – Morvay Szabolcs – Rechnitzer János
A koronavírus járvány gazdaságra és egészségügyi ellátásra gyakorolt regionális hatásai

Herke Boglárka tudományos segédmunkatárs, TK Szociológiai Intézet – Albert Fruzsina kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet
Baráti kapcsolatok változása a COVID-19-járvány alatt

Sipos Alexandra tudományos segédmunkatárs, TK Szociológiai Intézet
Fiatalok mentális jólléte

 

15. szekció: Felzárkózás és versenyképesség – az állami struktúraszervezés és a lokális erőforrásokkal gazdálkodó közösségek szocioökonómiai egymásra hatása           péntek 15.00–18.00
Elnök: Szarvák Tibor egyetemi adjunktus, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék           215. terem

László Veronika doktorandusz, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
A bizalom szerepe a fenntartható élelmiszer rendszerekben

Ditzendy Károly Arisztid Sr., HROD Kft.; PhD-hallgató, óraadó, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
Településszonda: Települési helyzetelemzés és jövőtervezés a digitális transzformáció, az intelligens fejlesztés, a közösségi vezetés és a települési reziliencia erősítése szolgálatában

Loncsák Noémi egyetemi tanársegéd, PhD-hallgató, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
A települési adatfelvételek hozzájárulása a Településszonda modelljéhez

Ditzendy Arisztid Jr., HROD Kft.; településcsoport koordinátor, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Paks Város Településszonda Portfóliója – Helyzetkép és fejlesztési javaslatok Paks Okos Város Stratégiájának elkészítéséhez

Balcsók István egyetemi adjunktus – Szarvák Tibor egyetemi adjunktus, DE Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
Szociálpolitikai mozaikok a településeken

 

16. szekció: Fenntartható munkaerőpiac                                                           csütörtök 13.00–15.30
Elnök: Lipták Katalin tanszékvezető egyetemi docens, dékánhelyettes, Miskolci Egyetem            218. terem

Kocziszky György professor emeritus, Miskolci Egyetem GTK
Területi folyamatok pályafüggőségének értékelése

Szilágyi Ferenc egyetemi docens, dékán, Partium Keresztény Egyetem – Podruzsik Szilárd tudományos főmunkatárs, KRTK KTI
A partiumi megyék (Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár, Szilágy) munkaerőpiaci helyzetképe a jelenkori válságok fényében

Pénzes János egyetemi docens, Debreceni Egyetem – Kiss János Péter egyetemi adjunktus, ELTE – Apáti Norbert doktorjelölt, Debreceni Egyetem
Az iskolázottság területi egyenlőtlenségei hazánkban

Csizmadiáné Czuppon Viktória egyetemi docens, Pannon Egyetem GTK
A helyi gazdaságfejlesztés társadalmi alapjai, a civil részvétel gazdaságfejlesztő aspektusai

Dániel Zoltán András egyetemi docens – Molnár Tamás egyetemi tanár – Porkoláb Patrícia Fanni egyetemi hallgató, Pannon Egyetem GTK
A szociális szövetkezet vállalkozások elmúlt tíz évének szerepe regionális munkaerőpiaci aspektusból

Jakab Nóra egyetemi tanár – Garami Mária PhD-hallgató – Kocsis Melinda PhD-hallgató – Kovács-Berényi Laura PhD-hallgató – Ráczi Zsófia PhD-hallgató – Tunyi Mária PhD-hallgató, Miskolci Egyetem ÁJK
Fenntartható foglakoztatás? Rugalmas biztonság újragondolva

Kocsis Melinda PhD-hallgató, Miskolci Egyetem ÁJK
A fenntartható munkaerőpiac megvalósítására irányuló elképzelések az Európai Unió Tanácsának ajánlásai tükrében

Garami Mária PhD-hallgató – Ráczi Zsófia PhD-hallgató, Miskolci Egyetem ÁJK
A tisztességes és fenntartható munka egyes aspektusai, különös tekintettel a munkahelyi pszichoszociális tényezők szerepére

Kocsicska Ivana PhD-hallgató, Miskolci Egyetem GTK
Magyarország és Szerbia orvosokkal való ellátottságának összehasonlítása területi egységek szintjén 2002–2020 közötti időszakban

Laki Ildikó egyetemi docens, Milton Friedman Egyetem
Fogyatékossággal élő emberek a hazai munkaerőpiacon

Lipták Katalin egyetemi docens, tanszékvezető, dékánhelyettes, Miskolci Egyetem GTK
A fenntartható és a zöld munkaerőpiac

 

17. szekció: Felsőoktatás és kutatás a társadalmi igazságosság és környezeti fenntarthatóság érdekében                                                                                                        csütörtök 13.00–15.30
Elnök: Málovics György Bolyai-ösztöndíjas; egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem    219. terem

Csernák Janka, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
A részvételiség eszközei a design folyamatokban

Erdélyi László – Gálné Gabriella – Gébert Judit – Juhász Judit – Krizsák Daniella – Mihók Barbara – Molnár Regina – Rácz Hajnalka – Szabó István – Telek Ákos – Tóth Franciska, Szegedi Tudományegyetem
Kutatási kérdés részvételi folyamattal – Civil tudománnyal a hallássérült fiatalok esélyegyenlőségéért Szegeden

Kiss Gabriella, BCE Döntéselmélet Tanszék
Klímaaktivizmus az egyetemen avagy hogyan tanítsunk ökológiai állampolgárságot?

Köves Alexandra, BCE Operáció és Döntés Intézet
Ködevés vagy az emergencia előfutárai?

Lajos Veronika – Barabás Blanka – Bodó Csanád – Fazakas Noémi – Gáspár Judit – Heltai János Imre, Debreceni Egyetem
Tudománykommunikáció és részvételiség

Málovics György – Juhász Judit – Bajmócy Zoltán, SZTE GTK KK
Az egyetemi közösségi szerepvállalás hozzájárulása a társadalmi igazságossághoz és fenntarthatósághoz – egy bottom-up kezdeményezés szerepe

Müllner András, ELTE
A részvételi videó mint vizuális intervenció

Neulinger Ágnes – Kiss Gabriella – Veress Tamás, Urban Sustainability Research Group
EcoClubok a felsőoktatásban, avagy hogyan segítheti a közösség a fenntartható életmódra való átállást?

Oblath Márton, Minor Média Kutatóközpont, ELTE MMI és ESSRG Kft.
Párhuzamok és különbségek – a közösségfejlesztés, a kutatáshoz való jog érvényesítése, a művészet-alapú részvételi-akciókutatás, valamint a civil társadalomtudomány (Citizens Social Science) között a Remake Bodony terepmunkáiban

Szabó Henriett tudományos segédmunkatárs, dokumentumfilm-készítő, ELKH-DE Néprajzi Kutatócsoport, Lippai Balázs Roma Szakkollégium
„Kisvilágok” kutatás: cigány–magyar együttélési helyzetek alkalmazott szemléletű vizsgálata

Tímár Judit – Kovács Katalin, KRTK RKI
Egyenlőtlen fejlődés mint térbeli igazságtalanság európai városfejlesztők tértapasztalatai, városkutatók diskurzusai

 

18. szekció: Szerzetesrendek helyi hatásai egykor és most                                   péntek 9.00–12.00
Elnök: Fekete Dávid egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem                                         A03. terem

Fekete Dávid egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
Szerzetesrendek mint térségszervező erők

Dömötör Mihály doktorjelölt, Széchenyi István Egyetem
Bencés monostorok térségfejlesztő szerepe Közép-Európában

Nárai Márta egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem – Lőrincz Klaudia
Lelkiségi mozgalmak a családok megtartásáért, támogatásáért

Székely Rita PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem
Szerzetesrendek a Pannontáj-Sokoró Natúrpark területén

Sárai-Szabó Tamás perjel, Szent Mór Győri Bencés Perjelség
„Újragondolva” – a győri bencésekről

Barkó Gábor Ágoston igazgató, Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum
A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium kapcsolati hálója

 

19. szekció: Turizmus aktuális tendenciái                                                             péntek 15.00–18.00
Elnök: Jászberényi Melinda egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem                    218. terem

Feketéné Benkó Kata PhD-hallgató, MATE Gazdaság- és Regionális Tudományok Doktori Iskola – Szabó Lajos professor emeritus, MATE Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
Az Ipoly-völgy turisztikai kihívásai

Kökény Levente PhD-hallgató, BCE – Jászberényi Melinda – Kökény László – Jhanghiz Syahrivar – Márkus Zita, BCE
Fenntarthatósági fesztivál iránti fizetési hajlandóság és a fogyasztók környezeti és társadalmi fenntarthatósági identitása közötti kapcsolat elemzése

Kökény László tanársegéd, doktorjelölt, BCE – Kenesei Zsófia
Belföld vagy külföld? Avagy hogyan jelent meg a desztináció választása az észlelt kockázatok mérséklésében a COVID-19 pandémia során

Boros Kitti PhD-hallgató, tanársegéd, BCE Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék
Az üzleti rendezvények vizsgálata a fenntartható szemlélet tükrében

Csapody Bence PhD-hallgató, BCE – Jászebrényi Melinda – Ásványi Katalin, BCE
Helyi termékek a vendéglátásban – Vidéki éttermek és termelők vizsgálata a rövid ellátási láncok tükrében

Pfening Ágota PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem – Jászberényi Melinda – Mitev Ariel, BCE
Úton a karbonsemlegesség felé – A légitársaságok CSR-gyakorlata és turisták kibocsátáskompenzációs fizetési hajlandósága

Zahorán Anita dr. – Bauer Ádám – Baráth Gergely, Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
Aktív turisztikai fejlesztések egy térség fejlődése érdekében

Spiegler Patrícia igazgató elnök, Info-Partner Szociális Szövetkezet
A turizmus trendek és a turisztikai imázs dinamikája, Villány példáján

 

20. szekció: Klíma és környezet                                                                              péntek 9.00–12.00
Elnök: Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem                                                 218. terem

Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
Klíma- és környezetvédelem új megoldási lehetőségei három doktorandusz munkája alapján

Óvári Ágnes tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI DTO – Farkas Jenő Zsolt – Kovács András Donát, KRTK RKI
Magyarországi megyeszékhelyek klímastratégiáinak értékelése

Koós Bálint tudományos munkatárs, KRTK RKI KÉTO – Varjú Viktor – Páthy Ádám – Lennert József – Bodor Ákos, KRTK RKI
Klímaváltozás hazai lakossági percepciója – nagymintás adatfelvétel eredményei alapján

Király Gábor kutató, AKI Agrárközgazdasági Intézet
Éghajlatváltozás alkalmazkodás-kutatás magyarországi szőlőtermelők körében

Lénárt Viktor Márk PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A klímaváltozás várható hatásai a napenergiatermelésre az Alföldön

Farkas Jenő Zsolt tudományos főmunkatárs, KRTK RKI ATO – Hoyk Edit – Szalai Ádám – Palkovics András, KRTK RKI
A magyar agrárium és élelmiszeripar előtt álló fenntarthatósági kihívások és kezelésük a fejlesztéspolitikai dokumentumokban

Bege András PhD-hallgató, SZE RGDI
Az e-hajtáslánc technológiai és regionális vizsgálata európai és ázsiai vonatkozásban a fenntarthatóság értelmében

 

21. szekció: Tér és technológiai fejlődés                                                                 péntek 9.00–12.00
Elnök: Kovács Róbert egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem                       212. terem

Dusek Tamás egyetemi tanár, SZE – Gyulai Tamás PhD-hallgató, SZE RGDI
Területi tervezés és technológia-fejlesztés társadalmi innovációval

Nádas Nikoletta PhD-hallgató – Lukovics Miklós egyetemi docens, SZTE GTK
A felelősségteljes innováció megközelítésének fontossága a városok autonóm jármű felkészültségének megértésében

Andó Éva egyetemi docens, KRE
Közelség / távolság értelmezése online kommunikációs térben

Vida György adjunktus – Szakálné Kanó Izabella egyetemi docens – Lengyel Imre egyetemi tanár, SZTE GTK
Gazdasági ágazatok koncentrálódása Kelet-Közép-Európa régióiban, különös tekintettel az információ és kommunikáció fejlődésének szerepére 2000 és 2018 között

Bálint Dóra tudományos munkatárs, KRTK RKI DTO
Helyek és mintázatok – online interakciók földrajzi dimenziói az interurbán telekocsizás példáján

Simon István Krisztián PhD-hallgató, DE Földtudományok Doktori Iskola
Helyi termékek, helyi élelmiszerek újraértelmezése

Gajzágó Gergő egyetemi adjunktus, SZE
Blokklánc-technológia lehetőségei a helyi pénzek megújításában

Szalai Ádám, tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI ATO
Az okosváros-koncepció magyarországi adaptációjának társadalomföldrajzi vizsgálata

Kovács Róbert egyetemi docens, KRE
Az okosváros politika egyes kérdései

Marosi-Marczell Viktória PhD-hallgató, Soproni Egyetem
Nyomornegyedektől a luxus lakótelepekig avagy hogyan oldotta meg Szingapúr állami szerepvállalással az ország lakhatási problémáit

Sükösd Anikó PhD-hallgató, ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola; tanársegéd, KRE
Egészségügy és innováció

Pónusz Mónika egyetemi docens – Kovács Róbert intézetvezető egyetemi docens – Kővágó Györgyi tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem
Regionális térségek és Rövid Ellátási Láncok összefüggései

Csillik Péter egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem – Forgács Anna egyetemi docens, BGE Külkereskedelmi Kar
Hazánk boldogságát miért előzik meg baltiak, visegrádiak, horvátok, szlovénok, románok?

 

22. szekció: Kreatív és kulturális gazdaság                                                           péntek 15.00–18.00
Elnök: Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem                    219. terem

Egedy Tamás egyetemi docens, BGE KVIK Turizmus tanszék
Új irányok a kreatív gazdaság kutatásában

Kézai Petra Kinga tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI NYUTO
Kultúra, kreativitás, természet – Fejlődés, gazdaság és élet a Szigetközben

Schultz Éva tanársegéd, BGE KVIK Turizmus tanszék
A kreatív turizmus megjelenése a múzeumokban

Szabóné Nagy Judit mesteroktató, BGE KKK Kommunikáció Tanszék; elnök, Szín-Tér Egyesület
Mesélő, zenélő, beszélő házak-suttogó nádasok, igéző vizek

Gászné Bősz Bernadett PhD-hallgató, PTE TTK Földtudományi Doktori Iskola
Kézműves hagyomány és kreatív turizmus. Gyümölcsöző kapcsolat?

Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, BGE KVIK Kereskedelem Tanszék
A kreatív és kulturális ipar állami támogatásának lehetőségei Dél-Korea példáján keresztül

 

23. szekció: A vizek szerepe a területi fejlődésben – különös tekintettel
az Insula Magna Projekt eredményeire
                                                csütörtök 13.00–15.30
Elnök: Mezei Katalin tanszékvezető egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem               209. terem

Kozma Katalin egyetemi docens, SZE – Németh József igazgató, ÉDUVIZIG
A víz szerepe a térségfejlesztésben a Szigetköz-Csallóköz vonatkozásában

Nagy Dávid tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI DTO; PhD-hallgató, PTE
A dunai kikötők városfejlesztési szerepének változása a Csepeli Szabadkikötő példáján

Pozsgai Andrea tudományos segédmunkatárs, KRTK RKI NYUTO; PhD-hallgató, SZE
A Szigetközben lejátszódó földhasználat változás és hatása a terület agro-biodiverzitására

Gombkötő Nóra egyetemi docens, SZE
A közösség által támogatott mezőgazdaság megvalósíthatóságának vizsgálata az Insula Magna térségben

Becsákné Tornay Enikő osztályvezető, AKI
Az öntözés helyzetének felmérése kiemelt zöldség- és gyümölcstermesztő körzetekben

Berkes Judit egyetemi adjunktus, SZE – Mezei Katalin egyetemi docens, SZE
Az Insula Magna Program csallóközi empirikus vizsgálatainak eredményei

Jakobi Ákos egyetemi docens, ELTE TTK; vezető kutató, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
Waterscape, landscape, soundscape: fenntartható és kreatív adottságokra épülő fejlesztési lehetőségek a Szigetközben

 

24. szekció: Az iparfejlesztés lokális dilemmái. Panelvita                                csütörtök 13.00–15.30
Moderátor: Nagy Erika tudományos főmunkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete               212. terem

A Volkswagen Alapítvány által támogatott ’Agents of change in old industrial regions’ c. projekt (https://acore-project.eu/) tanulságaira építkező kerekasztal-vita az iparfejlesztés-politika helyi feltételeiről, gazdasági, szociális és környezeti hatásairól. A vita résztvevői a témával foglalkozó kutatók mellett szakpolitikusok, helyi gazdasági szereplők, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői. A vita csomópontjai:

1. Az önkormányzatok szükséges és immár nem elégséges kompetenciái a helyi gazdaság fejlesztésében. Hogyan látják a helyi (önkormányzati, vállalati) vezetők és a szakpolitikusok az ebből eredő problémákat, konfliktusokat? Hogyan kellene megerősítenünk a helyi állam kapacitásait és forrásait, hogy a jelenlegi fejlődési pályák stabilizálódjanak? Milyen veszélyekkel járhat, ha a helyi gazdaság kulcsszereplőinek lokális kötődése gyengül?

2. Miben látják a helyi szereplők a jelenlegi növekedési pálya buktatóit? Milyen válaszokat adhat erre a szakpolitika országos és helyi szinten? Kiknek és milyen intézményi keretek között kellene együttműködnie? A vita fókuszában a munkaerőpiac strukturális problémái, a társadalmi reprodukció növekvő költségei (lakhatás, rezsiárak; közlekedés) és az iparosítás környezeti terhei állnak.

Résztvevők:

Agócs István, Budapest Közút Zrt. 
Czene Zsolt, Területfejlesztési Minisztérium
Gohér Edina, KÖR Group
Mihály Melinda, KRTK
Nagy Erika, KRTK
Németh Csaba, Geo-Envitech Kft.
Papp Gergely, PAD Alapítvány 
Pósfai Zsuzsanna, Periféria Központ
Salamin Géza, Corvinus Egyetem 

 


PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

Az MRTT a korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosít folyóirat-publikációs lehetőségeket a konferencia előadóinak az alábbiak szerint:

Comitatus: önkormányzati szemle (MTA PTB ’B’ kategória) 2023. évi 2. szám

DETUROPE (Scopus, MTA RTB nk. ’C’ kategória) 2023. évi 3. szám (angol nyelvű)

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek (MTA RTB ’C’ kategória, EBSCO, REPEC) 2023. évi 2. szám (magyar vagy angol nyelven)

• Regional and Business Studies (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) 2023. évi 1. szám (angol nyelvű)

Tér-Gazdaság-Ember (MTA RTB ’C’ kategória) 2023. évi 2., 3. vagy 4. (angol nyelvű) szám

City.hu és Socio.hu (a 14. szekció előadóinak, a szekcióvezetőkkel külön egyeztetve)

Mediterrán és Balkán Fórum (MTA PTB 'B' kat.) 2023. évi 1. szám (a 7. és 8. szekció előadóinak, a szekcióvezetőkkel külön egyeztetve)

• Turizmus Bulletin (MTA RTB 'C' kat.) 2023. évi 1. szám (a 19. szekció előadóinak, a szekcióvezetővel külön egyeztetve)

Publikálásra a szekcióelőadók legalább harmada kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján.

A felkérésre kerülő előadók legkésőbb 2022. október végéig értesítést fognak kapni.

 


REGISZTRÁCIÓ, RÉSZVÉTELI DÍJ

Regisztrációs időszak: 2022. augusztus 22. – szeptember 15.

A szervezőbizottság tisztelettel kéri, hogy a számlázás alapjául szolgáló  ONLINE REGISZTRÁCIÓS LAPOT a fenti időszakban minden résztvevő szíveskedjen kitölteni az MRTT honlapján.

A részvételi díjak átutalását 2022. szeptember 30-ig kell rendezni.

A vándorgyűlés részvételi díja bruttó 36 ezer Ft.

A vándorgyűlés kedvezményes részvételi díja az MRTT tagjainak és a társszervezetek (KFTE, MST, MUT) tagjainak bruttó 26 ezer Ft

 


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, KAPCSOLAT

A vándorgyűlésre terveink szerint jelenléti formában kerítünk sort. A programváltozás jogát fenntartjuk!

Az ajánlott szállások listája itt érhető el. Szállásrendelését kérjük, egyénileg szíveskedjék intézni!

A vándorgyűléssel kapcsolatban keresse Rácz Szilárd titkárt a (72) 523 800 telefonszámon vagy az szracz@rkk.hu e-mail címen.

 


 HELYSZÍN

Nemzeti Közszolgálati Egyetem
(1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

TÉRKÉP (nagyobb méretért kattintson a képre)

 

TÁRSR​ENDEZŐ

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.