Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XXII. VÁNDORGYŰLÉSE

20 éve az Európai Unióban: Felzárkózás, területi politika és egyenlőtlenségek

Szeged, 2024. október 17–18. 

Az MRTT XXII. köz- és vándorgyűlése Szegeden kerül megrendezésre. A konferencia társrendezője az SZTE Gazdaságtudományi Kara lesz. Három plenáris ülést és 24 szekcióban mintegy 200 előadást tervezünk. Egy plenáris ülés és öt szekció angol nyelven kerül megszervezésre. Kérjük, szekcióelőadással 2024. szeptember 20-ig jelentkezzenek!

Tartalom: ► programterv csütörtök  ► programterv péntek  ► TERVEZETT SZEKCIÓK

helyszín  ► további információ, kapcsolat  ► regisztráció, részvételi díj

► Programme in English.

1. körlevél (pdf)


 

PROGRAMTERVEZET

♦ 2024. október 17. ♦ csütörtök ♦

08.30–16.30  Regisztráció

09.00–10.00  Közgyűlés

10.00–10.10  Megnyitó, köszöntők

10.00–12.00  Plenáris ülés 1. (angol nyelven)
Keynotes: Prof. Simona Iammarino (University of Cagliari), Prof. Jiri Blazek (Charles University in Prague), Dr. Valentina Ivanić (Economics Institute, Serbia)

12.00–13.30  Ebéd

13.30–16.00  Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan

16.00–16.30  Kávészünet

16.30–18.30  Plenáris ülés 2., díjátadók

19.00–22.00  Fogadás

 

♦ 2024. október 18. ♦ péntek ♦

08.30–15.30  Regisztráció

09.00–12.00  Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan

12.00–13.30  Ebéd

13.30–15.00  Plenáris ülés 3.

15.00–15.30  Kávészünet

15.30–18.00  Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan

 


FELHÍVÁS SZEKCIÓELŐADÁS TARTÁSÁRA

A két nap alatt mintegy 200 szekcióelőadásra számítunk 24 tematikus szekcióban. Öt szekció (1., 2., 3., 4., 5.) angol nyelven kerül megrendezésre. A szekcióvezetők gondoskodnak 5-8 előadás megtartásáról az előadásra jelentkezők közül válogatva és/vagy saját elhatározásuk alapján felkért előadókkal. Az előadások elfogadásáról a szekcióvezetők az 500–2000 leütés hosszúságú absztraktok alapján döntenek.

Kérjük, előadással a szekcióvezetők alábbi elérhetőségein jelentkezzenek 2024. szeptember 20-ig.

 

TERVEZETT SZEKCIÓK (csütörtök 13.30–16.00, péntek 9.00–12.00 és 15.30–18.00)

1. szekció: Innovation ecosystems: Building regional innovation hubs   Call for papers (pdf)
Session organizers: Zsófia Vas associate professor, head of institute, University of Szeged Institute of Economics and Economic Development – Zoltán Elekes research fellow, HUN-REN CERS ANET Lab & Umeå University
vas.zsofia@eco.u-szeged.hu

2. szekció: Transition processes in the Eastern European large urban areas during the 20 years after the accession to European Union   Call for papers (pdf)
Session organizer: Viktória Szirmai research professor, HUN-REN Centre for Social Sciences Institute for Sociology; Editor-in-chief of City.hu Urban Studies Review
szirmai.viktoria@tk.hun-ren.hu

3. szekció: Territorial cooperation supported by European Digital Innovation Hubs in the Carpathian Basin   Call for papers (pdf)
Session organizers: Marianna Nagy professor, Aurel Vlaicu University, Arad, Romania – Tamás Gyulai PhD candidate, Széchenyi István University
gyulai.tamas@sze.hu

4. szekció: Anchoring productive capital beyond the core: Small towns and peripheral industrialization in Europe   Call for papers (pdf)
Session organizers: Erika Nagy senior research fellow, HUN-REN CERS Institute for Regional Studies – Ernő Molnár associate professor, University of Debrecen
nagy.erika@krtk.hun-ren.hu

5. szekció: Challenges in GVC-dependent FDI development path in Central & Eastern Europe: Assessing regional development within global production networks   Call for papers (pdf)
Session organizers: Zoltán Gál professor, University of Pécs; senior research fellow, HUN-REN CERS Institute for Regional Studies – Magdolna Sass director, HUN-REN CERS Institute of World Economics – Zsuzsanna Zsibók senior research fellow, HUN-REN CERS Institute for Regional Studies
zsibok.zsuzsanna@krtk.hun-ren.hu

6. szekció: Államhatárok, integráció és területi politikák – Az Európai Unió bővítésének következményei (KRTK Határkutató Csoport)   Szekcióleírás (pdf)
Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, HUN-REN KRTK RKI – Rácz Szilárd tudományos főmunkatárs, HUN-REN KRTK RKI
racz.szilard@krtk.hun-ren.hu

7. szekció: Területi egyenlőtlenségek történeti perspektívában   Szekcióleírás (pdf)
Pénzes János
egyetemi docens, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Demeter Gábor tudományos főmunkatárs, HUN-REN BTK Történettudományi Intézet
penzes.janos@science.unideb.hu

8. szekció: Terület- és településfejlesztés az Európai Unióban (MTA RTB Területpolitikai Albizottság)   Szekcióleírás (pdf)
Faragó László
kutató professor emeritus, HUN-REN KRTK RKI
farago.laszlo@krtk.hun-ren.hu

9. szekció: Területi egyenlőtlenségek különböző aspektusai   Szekcióleírás (pdf)
Molnár Tamás egyetemi tanár, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar – Dániel Zoltán András egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
daniel.zoltan@gtk.uni-pannon.hu

10. szekció: A helyi önkormányzatok és az Európai Unió   Szekcióleírás (pdf)
Finta István tudományos főmunkatárs, HUN-REN KRTK RKI
finta.istvan@krtk.hun-ren.hu

11. szekció: Okos és fenntartható városok, mint funkcionális várostérségek   Szekcióleírás (pdf)
Farkas Zsuzsanna
főosztályvezető, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium – Gyulai Tamás doktorjelölt, Széchenyi István Egyetem
zsuzsanna.farkas@ktm.gov.hu

12. szekció: Vidéki térfolyamatok, (f)elzárkózó falvak   Szekcióleírás (pdf)
Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, MATE; az MRTT Faluszemináriumi Kutatóműhely vezetője
nagyne.molnar.melinda@uni-mate.hu

13. szekció: Hálózatok és együttműködések a társadalmi felzárkózásban   Szekcióleírás (pdf)
Szarvák Tibor adjunktus, DE Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék
drszarvaktibor@gmail.com

14. szekció: Tájkarakter   Szekcióleírás (pdf)
Csorba Péter professor emeritus, DE TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék
csorba.peter@science.unideb.hu

15. szekció: Zöldinfrastruktúra   Szekcióleírás (pdf)
Csőszi Mónika
térségi tervezési vezető szakértő, Lechner Nonprofit Kft.
monika.csoszi@lechnerkozpont.hu

16. szekció: Regionális fenntarthatóság (MTA RTB Regionális Fenntarthatóság Albizottság)   Szekcióleírás (pdf)
Szlávik János
professor emeritus, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
szlavik.janos@uni-eszterhazy.hu

17. szekció: Szuburbanizáció és városi szétterülés az elmúlt évtizedekben – Társadalmi, gazdasági és környezeti hatások   Szekcióleírás (pdf)
Vasárus Gábor
tudományos munkatárs, HUN-REN KRTK RKI
vasarus.gabor@krtk.hun-ren.hu

18. szekció: Reziliencia és sérülékenység – Válságok és krízisek társadalmi-gazdasági hatásai   Szekcióleírás (pdf)
Jakobi Ákos
egyetemi docens, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék – Igari András vezető elemző, HÉTFA Kutatóintézet
jakobi.akos@ttk.elte.hu

19. szekció: Járvány, válság, egyenlőtlenség – A poszt-COVID-jelenségek térbelisége   Szekcióleírás (pdf)
Kovács Sándor Zsolt külső munkatárs, HUN-REN KRTK RKI – Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet
kovacs.sandor@krtk.hun-ren.hu

20. szekció: Közlekedési rendszerek Magyarországon és Európában – Felzárkózás és egyenlőtlenségek   Szekcióleírás (pdf)
Bajor Tibor
főiskolai tanár, külső munkatárs, HUN-REN KRTK RKI
bajortibor@gmail.com

21. szekció: Térségi közlekedési kihívások és jó megoldások   Szekcióleírás (pdf)
Lieszkovszky József Pál egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem – Nagy Dávid tudományos munkatárs, HUN-REN KRTK RKI
jozsefpal.lieszkovszky@uni-corvinus.hu

22. szekció: Változó perspektívák a turizmusban – Társadalmi és technológiai kihívások   Szekcióleírás (pdf)
Jászberényi Melinda
egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem – Kökény László egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem – Miskolczi Márk egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
mark.miskolczi@uni-corvinus.hu

23. szekció: Újraiparosítás fordított nézőpontból   Szekcióleírás (pdf)
Forman Balázs
 egyetemi docens, Neumann János Egyetem
forman.balazs@nje.hu

24. szekció: Feltörekvő technológiák a városokban   Szekcióleírás (pdf)
Lukovics Miklós egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
miki@eco.u-szeged.hu

 


REGISZTRÁCIÓ, RÉSZVÉTELI DÍJ

 

Regisztrációs (számlakérési) időszak: 2024. szeptember 1–30.

A szervezőbizottság tisztelettel kéri, hogy a számlázás alapjául szolgáló online regisztrációs lapot a fenti időszakban minden résztvevő szíveskedjen kitölteni az MRTT honlapján.

Kérjük, hogy a jelentkezéskor pontosan adják meg adataikat és a számlakérés részleteit. A megadott információk alapján kerül kiállításra a részvételi díjat tartalmazó számla, melyet a megadott e-mail címre küldünk meg.

Fizetési határidő: A részvételi díj a jelentkezést követően küldött díjbekérő alapján a feltüntetett fizetési határidőig (esedékesség dátuma), az azon feltüntetett bankszámlaszámra fizetendő.

 

RÉSZVÉTELI DÍJ

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a részvételi díjak alanyi adómentesek, így ÁFA tartalmuk nincs.

A vándorgyűlés részvételi díja bruttó 40 ezer Ft.

A vándorgyűlés kedvezményes részvételi díja az MRTT tagjainak és a társszervezetek (MST, MUT) tagjainak bruttó 30 ezer Ft. A kedvezményt csak azok a tagok vehetik igénybe, akik a 2024. évi tagdíjfizetési kötelezettségüknek már eleget tettek!

A részvételi díj kísérőknek, előadás tartása nélkül: bruttó 24 ezer Ft.

A részvételi díj átlagosan 25 ezer Ft továbbszámlázott étel- és italszolgáltatást tartalmaz! A részvételi díjak béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatásokat tartalmaznak (vendéglátás továbbszámlázása), melyek után az adók megfizetése – minden gazdálkodó szervezet esetén – a számla kifizetőjét terheli. Amennyiben a részvétel költségeit magánszemélyként kívánja rendezni, Önnek nincs további adófizetési kötelezettsége.

 

Általános feltételek: Díjbekérőt a jelentkezés feldolgozását követően e-mailben küldi meg az MRTT a résztvevő regisztrációs lapon megadott e-mail címére. A díjbekérőn az utaláshoz szükséges banki adatokat és a közlemény rovatban feltüntetendő hivatkozási számot is megküldik. Ha költségeit részben vagy egészben a munkahelye vagy szponzor fizeti, kérjük, hogy a jelentkezési lapon pontosan jelölje meg a számlázási nevet és címet, és adjon meg a költségviselőhöz egy kapcsolattartót és elérhetőséget! A befizetést követően a banki kivonat alapján előlegszámlát állítanak ki, amit szintén e-mailben küldünk meg a résztvevő e-mail címére. Figyelem! Előlegszámlát csak a banki kivonaton szereplő névre tudunk kiállítani. Amennyiben a banki kivonaton szereplő befizető neve eltér a regisztrációnál megadott és a díjbekérőn feltüntetett költségviselő nevétől, a számlát a banki kivonaton szereplő névre állítják ki. A rendezvényt követően az előlegszámlák felhasználásával végszámlát állítunk ki és juttatunk el a résztvevőknek. Számlázással kapcsolatban felmerülő egyéni igényeiket, kéréseiket minden esetben írásban legyenek szívesek jelezni a regisztráció alkalmával, vagy legkésőbb a díjbekérő kézhezvétele után. Egyéni számlázási igények lehetnek a számlán feltüntetendő saját céges azonosító számok, PO számok, céges és szponzorált résztvevők, munkahelyi egységenkénti számla igény, résztvevőnkénti számla igény.

Lemondási és módosítási feltételek: A regisztráció lemondását minden esetben az mrtt@mrtt.hu e-mail címre írásban kell jelezniTelefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módjukban elfogadni, csakis az e-mailben megküldött lemondást! A regisztráció és a részvételi díjban foglalt szolgáltatások díjmentes módosítási és lemondási határideje: 2024. október 9. szerda 16 óra. A határidőt követő lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások teljes értéke kifizetendő! A kötbérmentes lemondási határidő előtti lemondások esetében a már befizetett összegek visszautalását, valamint a téves, vagy dupla utalás miatti visszafizetéseket, a rendezvény lezárását követő 30 napon belül utaljuk vissza. A visszafizetést csak a befizető személy, vagy cég bankszámlájára tudjuk teljesíteni, az MRTT-t terhelő bankköltségek levonásával.

Lemondás nélküli távolmaradás (no show): A szervezők mindent megtesznek egy sikeres vándorgyűlés lebonyolítása érdekében. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a rendezvény megszervezéséhez szükséges szolgáltatások, nyomdai anyagok és étkezések megrendelését a szervezők a megadott határidőn túl már nem módosíthatják. Emiatt a megrendelt, de igénybe nem vett étkezések, illetve le nem mondott részvételi díjak megrendelő általi megfizetésétől a szervezők nem tudnak eltekinteni.

 


PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK

Az MRTT a korábbi évekhez hasonlóan idén is törekszik folyóirat-publikációs lehetőségeket biztosítani a konferencia előadóinak. (Részletek hamarosan.)

 


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, KAPCSOLAT

A vándorgyűlés részletes programja 2024. szeptember végén jelenik meg.

A vándorgyűlésre jelenléti formában kerítünk sort. A programváltozás jogát fenntartjuk!

A vándorgyűléssel kapcsolatban keresse Rácz Szilárd főtitkárt a (72) 523 800 telefonszámon vagy az szracz@rkk.hu e-mail címen.

 


HELYSZÍN

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
(6722 Szeged, Kálvária sugárút 1.)

TÁRSR​ENDEZŐ


A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2024. évi tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia támogatja.


 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.