Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    Takarékbank Zrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIX. VÁNDORGYŰLÉSE

A területi egyenlőtlenségek új formái és az átalakuló területpolitika

Budapest, 2021. november 4–5.

Az MRTT XIX. köz- és vándorgyűlése terveink szerint jelenléti formában, a Budapesti Corvinus Egyetemen kerül megrendezésre. A konferencia társrendezője a BCE NPRTI Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszéke lesz. Hét plenáris előadást, egy kerekasztal-beszélgetést és 20 szekciót tervezünk. Várjuk előadók jelentkezését 2021. október 10-ig. Részletek a 2. körlevélben, a tovább feliratra kattintva.

Tartalom: programterv csütörtök, péntek► szekcióelőadók jelentkezése► regisztráció

2. körlevél (pdf)                                                                                         Draft programme in English.


PROGRAMTERVEZET

♦ 2021. november 4. ♦ csütörtök ♦

9.00 Közgyűlés

10.00 Megnyitó

10.10 Plenáris ülés 1. (magyar nyelven)

Lengyel Imre egyetemi tanár, SZTE; a 2020. év Regionális Tudományért Díjasa

Kerekes Sándor professor emeritus, BCE

Szabó Pál tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TTK RTT

12.00 Ebéd

 

13.00 Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan

15.30 Kávészünet

 

16.00 Plenáris ülés 2. (angol nyelven)

Petr Pavlínek professzor, Károly Egyetem, Prága; University of Nebraska, Omaha

 

17.00 Területpolitikai kerekasztal-beszélgetés (magyar nyelven)

18.30 Díjátadó

19.00 Fogadás


♦ 2021. november 5. ♦ péntek ♦

9.00 Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan

12.00 Ebéd

 

13.00 Plenáris ülés 3. (magyar nyelven)

Nyikos Györgyi tanszékvezető egyetemi docens, NKE ÁNTK Közpénzügyi Tanszék

Berkes Judit egyetemi adjunktus, SZE; a 2020. év Kiváló Ifjú Regionalista Díjasa

Salamin Géza elnök, MUT; intézetvezető egyetemi docens, BCE

14.30 Kávészünet

 

15.00 Szekcióülések nyolc szekcióban, párhuzamosan

 


 TERVEZETT SZEKCIÓK (csütörtök 13.00–15.30, péntek 9.00–12.00 és 15.00–18.00)

A szekcióvezetők gondoskodnak 6-8 előadás megtartásáról az előadásra jelentkezők közül válogatva és/vagy saját elhatározásuk alapján felkért előadókkal. Az előadások elfogadásáról a szekcióvezetők az 500–2000 leütés hosszúságú absztraktok alapján döntenek. Két szekció angol nyelven kerül meg­rendezésre.

Kérjük, előadással az alábbi elérhetőségeken jelentkezzenek 2021. október 10-ig.

 

1. szekció: Regional Economies in Change: Networks, Development and Resilience (MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság)
Balázs Lengyel senior research fellow, KRTK ANET Lab & NeTI Lab of Corvinus University – Zsófia Vas associate professor, University of Szeged – Zoltán Elekes research fellow, KRTK ANET Lab & Umeå University
elekes.zoltan@krtk.hu

2. szekció: Territorial disparities and regional policy in Central and Eastern Europe
Gábor Lux senior research fellow, CERS Institute for Regional Studies
lux@rkk.hu

3. szekció: Az okos városok szerepe a területi innovációban
Dusek tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem
dusek@sze.hu

4. szekció: Az önvezető technológiák elterjedésének regionális aspektusai
Lukovics Miklós egyetemi docens, SZTE Gazdaságtudományi Kar
miki@eco.u-szeged.hu

5. szekció: Gyakorlati innováció a KKV szektorban – Az innováció értékteremtő funkciója a KKV-k életében
Illyés Péter KKV Key Account Manager, BCE Vállalati és Intézményi Kapcsolatok
peter.illyes@uni-corvinus.hu

6. szekció: Területi társadalmi egyenlőtlenségek egykor és most
Pénzes János egyetemi docens, DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék – Demeter Gábor tudományos főmunkatárs, BTK Történettudományi Intézet
penzes.janos@science.unideb.hu

7. szekció: Célok, eszközök és eredmények a területfejlesztésben (MTA RTB Területpolitikai Albizottság)
Szabó Pál tanszékvezető egyetemi docens, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
pal.szabo@ttk.elte.hu

8. szekció: Agrár-, környezet- és vidékpolitika
Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
nagyi@rkk.hu

9. szekció: Kormányzati kihívások a területi egyenlőtlenségek mentén
Horeczki Réka tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
horeczki.reka@krtk.hu

10. szekció: Turizmus régiófejlesztő hatásai
Jászberényi Melinda egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
jaszberenyi@uni-corvinus.hu

11. szekció: Új típusú egyenlőtlenségek az egészségügyi és szociális területen
Laki Ildikó egyetemi docens, Milton Friedman Egyetem
laki.ildiko@uni-milton.hu

12. szekció: Társadalmi és térbeli egyenlőtlenségek, munkaerőpiaci folyamatok
Lipták Katalin egyetemi docens, Miskolci Egyetem
liptak.katalin@uni-miskolc.hu

13. szekció: Külföldi működőtőke vezérelte térségi felzárkózás és gazdaságpolitika Magyarországon: csodaszer vagy zsákutca?
Gál Zoltán egyetemi tanár, az MRTT elnöke
galz@rkk.hu

14. szekció: Kreatív és kulturális ipar
Gajzágó Éva Judit főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
gajzago.eva@uni-bge.hu

15. szekció: A Covid időszak átalakuló kiskereskedelme (MTA RTB Fogyasztás Térbeli Dimenziói Albizottság)
Sikos T. Tamás egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
sikos.t.tamas@uni-miskolc.hu

16. szekció: A koronavírus-járvány térbeli-társadalmi hatásai az egyenlőtlenségek alakulásában
Uzzoli Annamária tudományos főmunkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet – Kovács Sándor Zsolt külső munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
kovacs.sandor@krtk.hu

17. szekció: A városok közötti új egyenlőtlenségi rendszerek
Rechnitzer János professor emeritus, az MRTT tiszteletbeli elnöke – Szirmai Viktória kutatóprofesszor, TK Szociológiai Intézet
szirmai.viktoria@tk.hu

18. szekció: A területi és a településtervezés új kihívásai (Magyar Urbanisztikai Társaság)
Salamin Géza egyetemi docens, BCE; a MUT elnöke – Csomós György főiskolai tanár, Debreceni Egyetem
csomos@eng.unideb.hu

19. szekció: Államhatárok és geopolitika (KRTK Határkutató Csoport)
Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, KRTK Regionális Kutatások Intézete – Rácz Szilárd tudományos munkatárs, KRTK Regionális Kutatások Intézete
szracz@rkk.hu

20. szekció: Területi egyenlőtlenségek környezeti dimenziói (BCE NPRTI Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék)
Korompai Attila ny. egyetemi docens, BCE
attila.korompai@uni-corvinus.hu


REGISZTRÁCIÓ

Regisztrációs határidő: 2021. október 10.

A szervezőbizottság tisztelettel kéri, hogy a számlázás alapjául szolgáló  ONLINE REGISZTRÁCIÓS LAPOT minden résztvevő szíveskedjen kitölteni az MRTT honlapján. A részvételi díjak átutalását legkésőbb 2021. október 25-ig kell rendezni.

A vándorgyűlés részvételi díja bruttó 27 ezer Ft; az MRTT és a társszervezetek (KFTE, MST, MUT) tagjainak bruttó 20 ezer Ft.

 

A köz- és vándorgyűlés lebonyolításának módja a járványügyi helyzet alakulásának függvényében kerül meghatározásra, emiatt a programváltozás jogát fenntartjuk!

A BCE-n 2021. szeptember 15-től érvényes szabályozás: Továbbra is lehet személyes jelenlétet igénylő egyetemi rendezvényeket, társas együttléteket szervezni az országos szabályokkal és az egyetem rendezvényszervezésre (6/2018. (III. 21.) számú kancellári utasítás) vonatkozó szabályokkal összhangban, de minden olyan nem oktatást megvalósító rendezvényen, amelyen a résztvevők száma meghaladja a 30 főt, a személyes részvétel csak védettséget igazoló igazolvány vagy igazolás (elektronikus vagy fizikailag előállított) birtokában lehetséges.

 


TÁRSR​ENDEZŐ


KAPCSOLAT

Rácz Szilárd MRTT titkár (72) 523 800 szracz@rkk.hu


HELYSZÍN

Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest Fővám tér 8.)

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.