Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

GENERÁCIÓK DISKURZUSA A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL

 

Győr, 2012. november 23.

Széchenyi István Egyetem

 

PROGRAM 2012. november 23.

 

8.00–8.30 Regisztráció VIP terem előtér

8.30–10.00 Kerekasztal-beszélgetés a regionális tudományról VIP terem

Moderátor: Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem, az MRTT elnöke

Résztvevők: Buday-Sántha Attila professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, az MRTT alelnöke

Faragó László igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Horváth Gyula egyetemi tanár, az MTA Regionális Tudományi Bizottságának elnöke

Lengyel Imre intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

Nemes Nagy József egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, az MRTT alelnöke

Pálné Kovács Ilona tudományos tanácsadó, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Peter Nijkamp professzor, Faculty of Economics, Free University, Amsterdam

 

10.00–10.30 Kávészünet VIP terem előtér

 

10.30–12.30 Szekcióülések

 

1. szekció: Térelmélet és területfejlesztés ÚT 114. terem

Faragó László igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

 

2. szekció: Kelet-Közép-Európa területi folyamatainak változása VIP terem

Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

 

3. szekció: A regionális tudomány módszertana B 202. terem

Dusek Tamás egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

 

4. szekció: Kohézió és regionális politika az Európai Unióban B 203. terem

Lunk Tamás ügyvezető igazgató, Vital Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 

5. szekció: Agrár- és vidékpolitika F terem

Vincze Mária professor emeritus, Babe ş -Bolyai Tudományegyetem

 

6. szekció: Környezetkutatás és regionális tudomány B 204. terem

Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem

 

7. szekció: Duna és területi fejlődés ÚT 214. terem

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

 

8. szekció: Helyi és regionális gazdaságfejlesztés G terem

Barta Györgyi egyetemi tanár, a Tér és Társadalom folyóirat főszerkesztője

 

9. szekció: Piaci szereplők és hálózatok a térgazdaságban ÚT 217. terem

Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

 

10. szekció: A regionális innováció rendszerei TMK Workshop terem

Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

 

11. szekció: Területi kormányzás ÚT 229. terem

Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

 

12.30–13.30 Állófogadás VIP terem folyosó

 

13.30–16.00 Szekcióülések

 

SZEKCIÓK

 

1. szekció: Térelmélet és területfejlesztés ÚT 114. terem

Faragó László igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Faragó László igazgató, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A tértudomány(ok) kihívásai

Bernek Ágnes főiskolai tanár, központvezető, Zsigmond Király Főiskola Geopolitikai Kutatóközpont
Nyugat és Kelet új értelmezése a 21. századi geopolitikai stratégiákban. Alapvető földrajzi fogalmak új regionális tudományi értelmezési lehetőségei

Szilvássy István elnök, Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége
A kiemelt térség problémája

Lux Gábor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A gazdaság szerepe a nagyvárosi térségek fejlesztésében: globális kihívások és alkalmazkodási lehetőségek

Czirfusz Márton tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A gazdaságról való tudás térbelisége, avagy hogyan vizsgálhatjuk a magyar gazdaságfejlesztés térszemléletét?

Koltai Zoltán egyetemi docens, dékánhelyettes, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Egy „határtalan város” korlátai – Változott-e az EKF Pécs 2010 program megítélése?

Páger Balázs PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
A tudásintenzív iparágak megjelenése a kelet-közép-európai országok gazdaságfejlesztési stratégiáiban

Horváth Sarolta Noémi PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
A magyarországi városrégiók lehatárolásának lehetőségei

 

2. szekció: Kelet-Közép-Európa területi folyamatainak változása VIP terem

Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Rechnitzer János egyetemi tanár, rektorhelyettes, Széchenyi István Egyetem
A területi politika és az új állam. Egy elfeledett szakpolitika álmai

Bajor Tibor főiskolai tanár, Általános Vállalkozás Főiskola
Két malomkő között – Kárpátalja közlekedési helyzete és szerepe az eurázsiai tranzitforgalomban

Buskó Tibor László egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar
A lakásépítések földrajza Magyarországon az ezredfordulót követően

Tóth Tamás PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Makrogazdasági versenyképesség Kelet-Közép-Európában

Egri Zoltán – Litauszky Borbála egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar; Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök hallgató, Tessedik Campus
Térszerkezeti sajátosságok Közép-Kelet-Európában

Rácz Szilárd tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A Balkán településhálózatának ciklikus fejlődése

 

3. szekció: A regionális tudomány módszertana B 202. terem

Dusek Tamás egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

Szalkai Gábor egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
A járások kialakításának módszertani lehetőségei

Budaházy György gazdaságstatisztikus elemző, Központi Statisztikai Hivatal
Körzetlehatárolási kritériumok módszertani kérdései a földhivatalok példáján

Farkas Máté Bence PhD-hallgató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Komplex mutatók a fejlettség mérésében

Vida Zsófia Viktória PhD-hallgató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Összefüggés vizsgálatok alkalmazási lehetőségei hálózatokon

Czaller László MSc-hallgató, ELTE Természettudományi Kar
A városok méret szerinti eloszlási viszonya és vizsgálatának módszertani nehézségei

Poreisz Veronika PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem
A gravitációs modell kiskereskedelmi alkalmazásának módszertani kérdései

Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
A területi folyamatok leírásának régi-új módszere: a falukutatás

Süle Edit egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszék
Az idő- és térhasználat mérési lehetőségei

 

4. szekció: Kohézió és regionális politika az Európai Unióban B 203. terem

Lunk Tamás ügyvezető igazgató, Vital Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Lunk Tamás ügyvezető igazgató, Vital Pro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Kohézió és regionális politika

Illés Dóra PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Az európai kohéziós politika jövője az Európa 2020 Stratégia tükrében, különösen Magyarország szempontjából

Soós Edit egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Az európai területi együttműködési célkitűzés perspektívái, különös tekintettel a harmadik országok részvételére

Gyulai Tamás ügyvezető igazgató, Euro-Tech Hungary Kft.
Határon átnyúló innovációs stratégiák lehetőségei a klaszterekre építő gazdaságfejlesztésben

Ricz András elnök, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka
Az Európai Unió határon átnyúló programjainak hatása Vajdaság regionális fejlődésére

 

5. szekció: Agrár- és vidékpolitika F terem

Vincze Mária professor emeritus, Babe ş -Bolyai Tudományegyetem

Vincze Mária professor emeritus, Babe ş -Bolyai Tudományegyetem
Vidékpolitikai dilemmák

Kovács Teréz egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Közösségi kertek a nagyvárosokban

Koós Bálint – Kovács Katalin – Rácz Katalin tudományos munkatárs; tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete; tudományos munkatárs, Agrárgazdasági Kutató Intézet
A mezőgazdasági foglalkoztatás trendjei és kérdései

Káposzta József intézetigazgató egyetemi docens, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
A vidékgazdaság jelene és jövője Magyarországon

Kis Krisztián egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
A vidékgazdaság értelmezése, jellemzői, típusai és egy lehetséges modellje

Katonáné Kovács Judit egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
Javaslat az erőforrások és a szabályozó eszközök összehangolására vidéken 2014–2020 között

Murányi Péter PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A helyi kultúra lehetőségei a vidékfejlesztésben – különös tekintettel a funkcióhiányos aprófalvas térségekre

Máté Péter – Tóth Tamás kirendeltségvezető-helyettes, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal; tanszékvezető egyetemi docens, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Vállalkozások helyzete a vidékfejlesztésben

Bodnár Gábor egyetemi tanársegéd, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
A magyar vidék társadalmának elmúlt másfél évtizede

G. Fekete Éva egyetemi docens, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Helyi termék klaszterek a vidékfejlesztésben

Szőcs Emese egyetemi adjunktus, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Jogtudományi és Európai Tanulmányok Tanszék
Az Európai Unió vidékfejlesztési támogatásainak megoszlása Románia régióiban

Csata Andrea egyetemi tanársegéd, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdaság- és Humántudományok Kar Gazdaságtudományi Tanszék
A vidéki gazdaság növekedési lehetőségei a gazdaságszerkezeti hiányosságok kiküszöbölésével

 

6. szekció: Környezetkutatás és regionális tudomány B 204. terem

Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem

Szép Tekla egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Az energia gazdasági szerepének makroszintű értékelése Kelet-Közép-Európában, 1990 és 2009 között

Mezei Cecília tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Önkormányzati energetikai fejlesztések Magyarországon

Danka Sándor PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Biogáz üzemek a valóságban – A kaposszekcsői biogáz üzem tervezése, működése és hatása

Varjú Viktor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A környezeti politika a kelet-közép-európai térben

Suvák Andrea tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Etikai irányzatok a települések természetvédelmi törekvéseiben

Pinke Zsolt PhD-hallgató, Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola
Tájrevitalizáció lehetőségeinek vizsgálata a Rákos-patak vízgyűjtőjén

Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
A Nyugat-Balkán környezeti problémái különös tekintettel a határon átterjedő szennyezésekre

 

7. szekció: Duna és területi fejlődés ÚT 214. terem

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A Duna térség térfejlődése és a meg nem valósult fejlesztések

Lőrinczné Bencze Edit tanszékvezető-helyettes, Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszék
A nem EU-tagállamok lehetőségei és korlátai az Európai Unió Duna Stratégiájában

Fekete Dávid alpolgármester, Győr Megyei Jogú Város; PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A Duna Stratégia aktuális kihívásai különös tekintettel a finanszírozás lehetőségeire

Albert András PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Az államiság kérdése Bethlen Miklós erdélyi kancellár (1642–1716) röpiratainak és az erdélyi országgyűlések tükrében (1687–1704)

Miklósné Zakar Andrea főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola
Az erdélyi autonómia és a regionalizáció összefüggései az ezredforduló után

Bokor Béla kuratóriumi elnök, Határokon Túli Magyarságért Alapítvány
Duna identitás – közösségi hálók

Kovács Péter PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Földtudományi Doktori Iskola
Értelmezhető-e a Duna, mint innovációs folyosó?

Pintér Tibor PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Intézményi fejlettség a Duna makrorégióban

Minorics Tünde oktató, Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
Kulturális értékmentés a Duna–Dráva térségben

Hakszer Richard szakelőadó, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium Régiófejlesztési Ügynökség, Szlovákia
Magyar–szlovák határon átnyúló együttműködések – különös tekintettel a Duna menti határszakaszra

 

8. szekció: Helyi és regionális gazdaságfejlesztés G terem

Barta Györgyi egyetemi tanár, a Tér és Társadalom folyóirat főszerkesztője

Horváthné Barsi Boglárka tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Smart cities – okos városok

Enyedi-Tiner Klára PhD-hallgató, Szent István Egyetem Regionális Tudományok Doktori Iskola
A fesztiválok szerepe a Balaton-parti kisvárosok kulturális gazdaságának fejlesztésében

Kovács Áron PhD-hallgató, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
A pogányi reptér szerepe a Dél-dunántúli régióban

Mezei Katalin – Troján Szabolcs egyetemi adjunktus; egyetemi tanársegéd, Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
(Agrár)egyetemek szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben

Málovics György (és szerzőtársai) egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet
A részvételi akciókutatás szerepe a helyi szintű társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben – egy szegedi esettanulmány tanulságai

Oláh Izabella PhD-hallgató, Szent István Egyetem Regionális Tudományok Doktori Iskola
Közösségfejlesztés az elméletben és a gyakorlatban

Rohonczi Sándor ügyvezető, M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft.
Egy új generációs helyi gazdaságfejlesztési program: Nemzeti Együttműködés Térségi Programja – Dunaújváros

Bálint István publicista
A regionális fejlődés problémái Vajdaságban

Dorogi Zoltán PhD-hallgató, tervezési menedzser, Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Klaszterizáció, mint a helyi gazdaságfejlesztés egyik lehetséges eszköze. Klaszterfejlesztés a regionális politikában és az Észak-alföldi régióban

Uzzoli Annamária – Szilágyi Dániel tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete; geográfus, ELTE Természettudományi Kar
Az egészségi állapot területi különbségeinek alakulása Magyarországon a válságok idején

Egyed Ildikó tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A szűkösségtől a posztkarbon kompakt város felé: lehetséges (ki)utak a grenoble-i helyi politikai célkitűzések fényében

 

9. szekció: Piaci szereplők és hálózatok a térgazdaságban ÚT 217. terem

Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Forman Balázs egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Közös pénz – közös felelősség vagy közös felelőtlenség? Hogyan járult hozzá a közös európai pénz Spanyolország jelenlegi válságához

Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A magyar takarékszövetkezeti szektor hitelezési aktivitása és helyi beágyazottsága

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Bankok társadalmi felelősségvállalása és a Green Banking koncepció

Sikos T. Tamás egyetemi tanár, Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
A kiskereskedelem új kihívói – bevásárlóközpontok Budapesttől Prágáig

Márkusné Zsibók Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az árrugalmasság és a helyi piaci folyamatok alakulása megyei szintű fogyasztói árindexek alapján – a területi különbségek gazdaságpolitikai és jóléti vonatkozásai

Garaj Erika K+F szakértő, főiskolai tanár, Edutus Főiskola
INNOVORG Research – a határ menti együttműködés lehetőségei az innovációkutatásban

Csizmadia Zoltán egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
Együttműködési irányok és kapcsolathálózati struktúrák a hazai kis és közepes méretű vállalkozások körében

Grünhut Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A Szilícium-vádi szerepe az izraeli térgazdaságban

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Atipikus foglalkoztatási formák terjedése Magyarországon

Lukács Amarilla egyetemi tanársegéd, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
A magyarországi klaszterek fenntarthatóságának és kritikus tömegének vizsgálata modellezéssel

 

10. szekció: A regionális innováció rendszerei TMK Workshop terem

Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem

Elekes Zoltán – Bajmócy Zoltán PhD-hallgató; egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
A regionális innovációs rendszer, mint komplex rendszer

Bajmócy Zoltán egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
A képesség-szemlélet alkalmazásának lehetősége a regionális innovációpolitikában

Savanya Péter PhD-hallgató; Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
A társadalmi tőke, mint endogén erőforrás. Területi tőke és a régiók gazdasági fejlődése.

Füzi Anita PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Living Lab: a nyílt innováció eszközrendszere

Lengyel Balázs kutatásvezető, International Business School Budapest
Online közösségi hálózatok: új eszköz az innováció terjedésének és rendszereinek feltérképezésére

Smahó Melinda egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem
Az autóipari tudástranszferek földrajzi dimenziói: Kelet-Közép-Európa

Sebestyén Tamás – Varga Attila tudományos munkatárs; egyetemi tanár, MTA-PTE Innováció és Gazdasági Növekedés Kutatócsoport
Régióközi hálózatok minőségének hatása a kutatási teljesítményre

Kocsis Tamás ügyvezető igazgató, Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Aktuális helyzetkép: a K+F+I a Dél-Dunántúlon – Források, feltételek, lehetőségek

Vas Zsófia egyetemi tanársegéd; Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Innováció és tudásintenzitás a Dél-alföldi régió tudáskiaknázási alrendszerében

Gajzágó Éva PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Milyen szerepük van az innovációs közvetítő – intermedier – szervezeteknek a regionális innovációs rendszerben?

A szekciót követően (15 órától) kerül sor az MTA Regionális Tudományi Bizottság
Innovációs-technológiai és hálózatkutatási albizottságának alakuló ülésére.

 

11. szekció: Területi kormányzás ÚT 229. terem

Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

Kaiser Tamás intézetigazgató egyetemi docens, Pannon Egyetem
A területi kormányzást érintő intézményi változások értékelése a többszintű kormányzás szemszögéből

Nagyházi György szakmai tanácsadó, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztési Koordinációs Főosztály
Lehet-e hatékony a területfejlesztés új intézményrendszere?

Lados Mihály tudományos fűmunkatárs, osztályvezető, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A stratégiai tervezés mint kormányzási eszköz a Centrope régió példáján keresztül

Zongor Gábor főtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
A helyi-területi kormányzás átalakuló terei az önkormányzati érdekérvényesítés lehetőségeinek tükrében

Reisinger Adrienn egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem
Társadalmi részvételi eszközök a jobb kormányzás érdekében

Agg Zoltán egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem
A választási rendszerek és a területfejlesztés intézményrendszeri változásainak összefüggései

Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
Rendelkezik-e aktualitással a városi kormányzás kérdése hazánkban? – Közép-Kelet-Európa esélyeiről

Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök, Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Hogyan fognak működni a járások? – A járások kialakítása, gyakorlati kérdései

Zsom Brigitta PhD-hallgató, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Az elektronikus közigazgatás vizsgálati lehetőségei a többszintű elemzés módszerével

 

Helyszín

Széchenyi István Egyetem
9026 Győr, Egyetem tér 1.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.