Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Kiadványok

DIALÓGUS A REGIONÁLIS TUDOMÁNYRÓL

Rechnitzer János - Rácz Szilárd (szerk.)

Győr

Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola - Magyar Regionális Tudományi Társaság

2012

213 oldal

ISBN 978 963 7175 76 3

A Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola a Magyar Regionális Tudományi Társasággal együttműködésben egy olyan kötetet kívánt közreadni, amely a regionális tudomány művelőinek dialógusát mozdítja elő. Ennek érdekében mindegyik generációból gondolatközlésre kértünk fel szerzőket. A kötet koncepciója, hogy a regionális tudomány jelenlegi helyzetét, jövőbeli kutatási irányait és lehetséges kihívásait felvillantsa. A tanulmányok inkább töprengések, gondolatok, meglátások, a jelen irányainak értékelései és a jövő trendjeinek, vízióinak vázolásai. Olyan eligazodást segítő munkák, amelyeket a fiatalabb kutatók éppúgy használhatnak, mint az idősebbek, s értékes információkkal szolgálhatnak a társtudományok művelői számára is. Mindannyiunk számára elgondolkodtatóak lehetnek, vitákra serkentenek, ezáltal előbbre viszik a tudományterületet, annak jövőbeli megújításához adalékot nyújtanak. A kötet mozaikszerűen, tizenhét kutató által készített pillanatfelvétel segítségével kíván áttekintést nyújtani a regionális tudományról. A könyv teljes szövege letölthető.

 

REGIONÁLIS ÁTALAKULÁS A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Rácz Szilárd (szerk.)

Pécs

Magyar RegionálisTudományi Társaság

2006

368 oldal

ISBN 978 963 9052 68 0

E kötet a Magyar Regionális Tudományi Társaság 2005. évi soproni vándorgyűlésének válogatott előadásait tartalmazza. A konferencia a Kárpát-medence regionális átalakulásának folyamatait tárgyalta. A kötet szerzőinek többsége a határon túli regionális tudományi műhelyek képviselője. Kutatási eredményeik alapján képet kaphatunk a Kárpát-medencei· régiók fejlődésének sajátosságairól, a közigazgatás átalakulásáról, az egyes gazdasági ágakban lezajlott átrendeződésekről, a városhálózat állapotáról és a határ menti együttműködések helyzetéről. A tanulmánygyűjtemény hasznos olvasmánya térség fejlődési problémái és stratégiai kérdései iránt érdeklődő szakembereknek. Tartalomjegyzék.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.