Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VII. VÁNDORGYŰLÉSE

Határ menti és

határokon átnyúló együttműködés

Szabadka, 2009. november 12–13.

Szabadka, Városháza

PROGRAM

2009. november 12.

11.00 Közgyűlés (jegyzőkönyv)

 • A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége a 2008. évi közgyűlés óta
 • A 2010. évi programtervezet vitája
 • Regionális tagozatok beszámolói

 

14.00 Vándorgyűlés

Határ menti és határokon átnyúló együttműködés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2009. évi szabadkai vándorgyűlésén

 • a schengeni határokon átnyúló együttműködések gyakorlatát,
 • a vajdasági regionális fejlesztés tapasztalatait
 • és a szerbiai területpolitika következményeit kívánja megvitatni.

Köszöntők Nagy Ferenc, a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulja

Maglai Jenő, Szabadka Város Képviselő-testülete elnöke

Plenáris ülés

Kádár Béla , az MTA rendes tagja

Gazdasági átalakulás Közép- és Délkelet-Európában

Egeresi Sándor , a Vajdasági Tartományi Képviselőház elnöke

A vajdasági autonómiatörvény

Pásztor István , a Vajdasági Tartományi Tanács alelnöke

Vajdaság fejlesztési stratégiája

Varga László , a Szerb Parlament Európai Integrációs Bizottságának elnöke

Szerbia integrációs törekvései és a határ menti kapcsolatok

Hámory Jenő főosztályvezető, Külügyminisztérium Gazdaságdiplomáciai Főosztály
A területi együttműködési programok stratégiai kérdése

Nagy Imre tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja

Szerbia új területfejlesztési törvénye

Komšić, Jovan egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem

Regionalizmus Szerbiában

Ivanić, Valentina , a Vajdasági Gazdaságstratégiai Intézet (CESS) igazgatója

Vajdaság a szerbiai gazdasági térben

Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása (laudáció)

19.00 Fogadás a Népkör Étteremben (Szabadka, Kossuth L. tér 4.)

 

2009. november 13.

 

9.00–12.00 Szekcióülések Workshop jellegű szekciómunka felkért előadókkal.

1. és 4. szekcióülések helyszíne: Szabadka, Városháza
Szabadka, Szabadság tér 1.

2. és 3. szekcióülések helyszíne: Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének Székháza Szabadka, Corvin Mátyás u. 9. (korábban Engels u.)

 

1. szekció: PHARE- és INTERREG-programok

Elnök: Lados Mihály intézetvezető, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

Lados Mihály intézetvezető, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
A PHARE CBC és INTERREG-től az Európai Területi Együttműködési Programokig

Vissi András – Komornoki Mihály – Tóth Balázs István, Nyugat-magyarországi Egyetem
Paradigmaváltás a határon átnyúló együttműködési programokban

Szabó Ingrid egyetemi adjunktus, Selye János Egyetem
Határon átnyúló munkaerőpiac Komárom térségében

Hardi Tamás tudományos munkatárs, MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Az államhatárok hatása a városok fejlődésére a Kárpát-medencében a 20. században

 

2. szekció: Eurorégiós szerveződések

Elnök: Baranyi Béla osztályvezető, MTA RKK Debreceni Osztály

Baranyi Béla tudományos tanácsadó, MTA RKK Debreceni Osztály
Paradigmaváltás a határon átnyúló kapcsolatokban

Virág Rudolf szakállamtitkár, Önkormányzati Minisztérium
Az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (EGTC-k) szerepe a határ menti együttműködésekben

Jakobi Ákos egyetemi tanársegéd, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Határon átnyúló munkaerő-áramlás: román, szlovák és ukrán állampolgárságú munkavállalók Magyarországon

Kovács András főiskolai adjunktus, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
Határon átnyúló gazdasági és intézményi kapcsolatok a szlovák–magyar határtérség nyugati felében

Soós Edit egyetemi docens, SZTE ÁJK Politológiai Tanszék
A határokon átnyúló együttműködések továbbfejlesztésének lehetőségei a magyar–szerb határon

Takács Zoltán doktorjelölt, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka
A szerbiai regionalizmus kihívásai

Ricz András elnök, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka
Egy határon átívelő régió kialakításának lehetőségei a szerb–magyar határtérségben

3. szekció: Határon átnyúló környezeti kérdések

Elnök: Nagy Imre tudományos főmunkatárs, MTA RKK Békéscsabai Osztály

Nagy Imre tudományos főmunkatárs, MTA RKK Békéscsabai Osztály
Környezeti problémák területi sajátosságai a magyar–szerb határtérségben és a kezelés lehetőségei

Váradi Monika Mária – Doris Wastl-Walter tudományos főmunkatárs, MTA RKK Térségfejlesztési Kutatások Osztálya; egyetemi tanár, Berni Egyetem
Környezeti konfliktusok, új határ- és szomszédsági diskurzusok

Somogyi Sándor professor emeritus, Regionális Tudományi Társaság, Szabadka
Agrárium fenntarthatósága a Vajdaságban

Csordás Róbert Regionális Tudományi Társaság, Szabadka
Kistelepülések fejlesztése környezetvédelmi elvek figyelembevételével

Stojic-Karanovic Edit elnök, "Duna – Az együttműködés folyója" Nemzetközi Tudományos Fórum
Az integrált "európai Duna-régió" kiépítésének környezetvédelmi feltételei

 

4. szekció: Határok a Kárpát-medence történetében

Elnök: Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

Bálint István publicista
Hármashatár egy vakbélben

Benkő Péter főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola
Politikai-történeti régiók a magyar és szerb etnikumok érintkezési zónáiban

Erdősi Ferenc tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet
Érdekütközések a Balkán (közlekedési) elérhetőségében

Hajdú Zoltán tudományos tanácsadó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet
Az Észak-Balkán és a Kárpát-medence közös államhatárairól

Jankó Ferenc Tóth Imre, NYME KTK Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
Az osztrák–magyar határ modernkori jelentésváltozásai

Pál Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár, SZTE JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék
A dél-alföldi határvidékek kutatásának története

Szónoky Ancsin Gabriella egyetemi adjunktus, SZTE TTIK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék
Határok szerepe a Dél-Alföld informális kereskedelmében

Tiner Tibor egyetemi docens, Selye János Egyetem
A határmentiség kutatása a számok tükrében

A vándorgyűlés társrendezője

Regionális Tudományi Társaság, Szabadka

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.