Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

  • Számlaszám:
    MBH Bank Nyrt.
    50800111-11090603
  • Adószám:
    18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Regionalista az MTA új tagjai között

A Magyar Tudományos Akadémia 2022. május 3-án megválasztotta új tagjait, köztük a regionális és határkutatások egyik kiemelkedő nemzetközi alakját. James W. Scott professzort (a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagját) az Akadémia tiszteleti tagjává választották.


     James W. Scott

A Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén, 2022. május 3-án az Akadémikusok Gyűlése megválasztotta az MTA új levelező és rendes, valamint külső és tiszteleti tagjait, köztük a regionális és határkutatások egyik kiemelkedő nemzetközi alakját, James W. Scott professzort, az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya tiszteleti tagjának. A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya szerint (12. §.): „Az MTA tiszteleti tagjává az az életvitelszerűen külföldön élő, tudományos tevékenységét külföldön folytató tudós választható, aki tudományát nemzetközileg kiemelkedő színvonalon műveli, és a magyar tudomány különleges megbecsülésére tarthat számot”. Az elismerés rangját mutatja, hogy az Akadémiai Adattár szerint az MTA IX. Osztályának kilenc élő tiszteleti tagja van, legutóbb 2010-ben került sor ilyen elismerésre.

James Wesley Scott 1956. április 20-án született az USA-ban, a kaliforniai Oaklandben. 1979-ben szerzett biológus BA diplomát a Berkeley-n, 1986-ben geográfus MA diplomát Berlinben (Freie Universität), s ugyanitt védte meg PhD disszertációját, majd habilitált 2006-ban. Három „anyanyelve” (angol, spanyol, német) mellett több nyelven (finn, magyar, francia, orosz) beszél magas fokon. 2008-tól a Kelet-Finnországi Egyetem (University of Eastern Finland) Karéliai Intézetének egyetemi tanára Joensuuban. 2013-tól az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének külső munkatársa, az MTA elnökének támogatásával megalakult Határkutató Csoport vezetője.

1992-től 2008-ig Berlinben főállású tudományos kutató (Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung, Erkner) és egyetemi oktató (Freie Universität Berlin). Első nemzetközi figyelmet és elismerést kivívó tudományos kutatásai a területi és várostervezésre irányultak, amelyek keretében elméleti és alapkutatásokat egyaránt végzett, s a témakörben széles körű publikációs tevékenységet fejtett ki. A tudományos kutatások és az egyetemi oktatás mellett 1998–2007 között különböző országokban több hónapos (Tampere, Joensuu, Barcelona), illetve egy éves (Guadalajara, Berkeley) oktató, kutató munkát végzett.

A 2000-es évek elejétől – finnországi munkavállalásától korántsem függetlenül – fokozatosan az államhatárkutatások egyik meghatározó nemzetközi szereplőjévé vált. Az elméleti alapkutatások mellett – melyben a nemzetközi szakmai közvélemény iskolateremtőként tartja számon – munkacsoportjával a finn–orosz határ kiemelkedő kutatójává, a bonyolult kérdéskör megbecsült szakértőjévé vált. E témában széles körben hivatkozott tanulmányok és kötetek szerzője, szerkesztője.

Az Európai Unió határokon átnyúló (CBC) kutatási projektjeinek egyik legelismertebb vezetője. Brüsszelben prominens helyet vívott ki a témakör magas szintű kutatásával és publikációs tevékenységével. Eredményei egyebek közt a Cities, European Planning Studies, European Urban and Regional Studies, Geopolitics, Political Geography, Regional and Federal Studies, Regional Studies, Urban Studies című lapokban jelentek meg. Mintegy 130 tudományos közlemény szerzője (ebből Scopus rendszerben 75), idézettsége a tudományterületén kiemelkedő (Scopusban 1020, H-indexe 18, Google Scholarban 3 200). Fontos megjegyezni, hogy publikációinak kétharmadát önállóan jegyzi. A Journal of Borderlands Studies és a Carta Regional Económica (University of Guadalajara), szerkesztőségi tagja, a Routledge Borderlands Studies sorozatszerkesztője.

A magyar regionális tudomány szempontjából kimagasló jelentősége volt annak, hogy 2012–2013-ban tíz hónapos ösztöndíjat (Distinguished Scientist Fellowship) kapott az MTA-tól „border studies” témakörben, melyet elsősorban a Regionális Kutatások Intézete keretei között töltött, de megismerte az ország összes határszakaszát és a Kárpát-medence más határkutató intézményeit, műhelyeit is.

A magyar kiadású lapok közül szerkesztőbizottsági tagja lett a Tér és Társadalomnak, a Hungarian Geographical Bulletinnek, az Acta Universitatis Sapientiae Economics and Business-nek; főszerkesztője a Cross-Border Review-nak. Külső munkatársa a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának (CESCI), tagja az MTA PAB Történeti és Politikai Földrajzi Munkabizottságának, valamint a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak.

Segítőkészségének „haszonélvezője” a magyar regionális tudomány egésze, de különösen a fiatalokat támogatta disszertációjuk elkészítésében, pályázatok kidolgozásában, valamint ösztöndíjakhoz és jelentős nemzetközi folyóiratokban való publikálási lehetőséghez segítette őket. Több OTKA projekt (NN, K, FK) aktív résztvevője. Az elmúlt évtizedben kéthavi rendszerességgel „fordult meg” Magyarországon, Pécsett lakást tart fenn. Tudományos teljesítményének, kutatói és emberi habitusának, korrektségének köszönhetően méltán élvezi a szélesen értelmezett szakma (regionalisták, határkutatók, geográfusok, szociológusok) megbecsülését.

A fenti szöveg Rácz Sz. (2022): James W. Scott – a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja címmel a Tér és Társadalom 36. évf. 2. számában jelent meg.

 

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.