Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  Takarékbank Zrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

Emlékeztető a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnökségi üléséről

Az ülés időpontja: 2003. január 29. 13 óra

Az ülés helyszíne: ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. I. emeleti tanácsterem

Résztvevők: Horváth Gyula (elnök), Nemes Nagy József, Varga Attila, Illés Iván, Lengyel Imre, Korompai Attila, Barta Györgyi, Bernek Ágnes elnökségi tagok, Izsák Éva, Rédey Mária meghívottak.

Kimentésüket kérték: Lados Mihály, Káposzta József elnökségi tagok.

Napirend

 1. Tájékoztató az MRTT alapszabályának bejegyzéséről (Horváth Gyula)
 2. A társaság tevékenységének elindítása (Horváth Gyula)
 3. Nemzetközi kapcsolatok (Varga Attila)
 4. Egyebek

1. napirendi pont.

Horváth Gyula tájékoztatta az elnökségi ülés résztvevőit, hogy a Baranya Megyei Bíróság – többszöri hiánypótlási megkeresés után – a társaságot bejegyezte. A jóváhagyott alapszabályt és a jogerőre emelő határozatot a résztvevők megkapták.

Az elnök tájékoztatót adott a tagszervezés állásáról. Az MTA Regionális Kutatások Központjának honlapján megjelent felhívás és a hozzávetőleg 300 helyre kiküldött alapítási értesítés eredményeképpen 250 tagsági kérelem érkezett. A regisztráció megtörtént, a tagok jegyzékét az elnökségi tagok megkapják. Az elnök kérte a résztvevőket, hogy a listát áttanulmányozva folytassák a tagtoborzást, ajánlják a társaság tevékenységét mindazok figyelmébe, akik mindez ideig nem jelentkeztek a társaságba. A belépési nyilatkozat az MTA RKK honlapjáról (http://www.mrtt.hu/belepesi.html) letölthető.

Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a társaság működése technikai részleteinek – számlaszám, bélyegző stb. – bonyolítását az MTA RKK vállalja.

2. napirendi pont

Horváth Gyula vitára bocsátotta a társaság működésével kapcsolatos alapkérdéseket: a) A társaság szervezeti tagolódása, b) A társaság működésének programja, c) A tagsági díj, d) Vándorgyűlés.

A kérdések körül zajló élénk vita eredményeként az elnökség az alábbi határozatot hozta:

 1. A társaság szervezeti tagolódása a regionális elvet kövesse. Az ország hét régiójában alakuljanak szervezetek. Az elnökség tagjai 2003. március 15-ig javaslatot tesznek a regionális tagozatokat szervező szakemberek személyére.
 2. A társaság 2003. évi programjának összeállítására Illés Iván, Barta Györgyi, Nemes Nagy József, Korompai Attila és Varga Attila vállalkozott. Az alkalmi munkacsoport koordinálását Illés Iván vállalta. A munkacsoport 2003. április 15-ig elkészíti a társaság évi munkaprogramját, és azt a 2003. május 17-i közgyűlés elé terjeszti. A közgyűlést a társaság az MTA budapesti Roosevelt téri székházában tartja, A közgyűlés időpontja 10 óra. Izsák Éva vállalta a helyszín megszervezését. A közgyűlés napirendje: a) A társaság új tagjainak felvétele, b) A társaság alapszabályának ismertetése, c) A 2003. évi program elfogadása, d) Egyebek.
 3. Az elnök tolmácsolta az MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézetének javaslatát a 2003. évi vándorgyűlés megrendezésére. Az intézetalapítás 60. évfordulójának rendezvénysorozatába illeszkedő vándorgyűlés témája a régió lesz. Az elnökség köszönetét fejezi ki a Dunántúli Tudományos Intézetnek a társaság első vándorgyűlésének megrendezéséért, és felkéri Pálné Kovács Ilona igazgatót, a társaság tagját, hogy a vándorgyűlés programját terjessze a májusi közgyűlés elé. Az elnökség gondoskodjon arról, hogy a vándorgyűlésen a magyar kormányzat prominensei is meghívást kapjanak, kifejthessék véleményüket a kormány decentralizációs és regionális elképzeléseiről.

3.napirendi pont

Varga Attila, a nemzetközi kapcsolattartással megbízott elnökségi tag beszámolt arról, hogy a European Regional Studies Association végrehajtó tanácsa 2002. augusztusi dortmundi ülésén üdvözölte az MRTT megalakulását, és kinyilvánította szándékát, hogy a társaságot az ERSA magyarországi tagszervezetének ismeri el. Az elnökség felkérte Varga Attilát, hogy készíttesse el az alapszabály angol nyelvű fordítását, és 2003. május 10-ig állítson össze részletes tájékoztatót a társaság tevékenységéről, és az elnökség azt juttassa el az RSA európai végrehajtó tanácsához. Korompai Attila hangsúlyozta a másik európai tudományos társasággal, a Regional Studies Association-nel való együttműködés fontosságát.

Egyebek

Tartalmas eszmecsere bontakozott ki a társaság regionális tudományi kapcsolatrendszere kiépítésének irányairól. Egybehangzó véleményként fogalmazódott meg, hogy a társaságnak tevékeny szerepet kell vállalnia a regionális tudomány eredményeinek népszerűsítésében. Ezzel összefüggésben vetődött fel annak igénye, hogy a magyar regionális tudomány vezető folyóirata, a Tér és Társadalom vállaljon szerepet a társaság tevékenységének ismertetésében, illetve többségi támogatást kapott az a javaslat, hogy e folyóirat legyen egyben a társaság hivatalos tudományos orgánuma. Az elnökség felkérte Horváth Gyula elnököt, hogy a javaslatokat terjessze a folyóirat szerkesztőbizottsága és kiadója elé.

 

A társaság ajánlja tagjainak a Tér és Társadalom c. folyóirat előfizetését. Az elnökség kifejezte azt a szándékát, hogy amennyiben majd a társaság anyagi kondíciói lehetővé teszik, e folyóiratot a társaság tagjai rendszeresen kapják meg.

Budapest, 2003. január 29.

 

Horváth Gyula s. k.
elnök

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.