Elérhetőség

Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT)
7621 Pécs, Papnövelde u. 22. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 199.
Tel: 72-523-800
Fax: 72-523-806
E-mail: mrtt@mrtt.hu
Facebook: mrtt.hu

Közérdekű adatok

 • Számlaszám:
  MBH Bank Nyrt.
  50800111-11090603
 • Adószám:
  18323038-1-02

Nyelvek

Navigáció

Belépés

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XIV. VÁNDORGYŰLÉSE

Kis- és középvárosok szerepe a területi fejlődésben
Nagyvárad, 2016. szeptember 15–16.

A társaság idei vándorgyűlése a kis- és középvárosok területi fejlődésben játszott szerepét kívánta megvitatni. A rendezvény házigazdája a Partiumi Keresztény Egyetem volt. A neves kutatók és szakemberek a városi fejlődés és fejlesztés különböző aspektusait, kapcsolódó területeit mutatták be. A második napon tizenkét szekcióban folytatódott a tanácskozás, mintegy 90 előadó részvételével. Az előadások elérhetők a tovább feliratra kattintva.

Tartalom: program, szekciók, publikációs lehetőséghelyszínszállások

 

Az előadások a címekre kattintva letölthetők.

 

PROGRAM 2016. szeptember 15. csütörtök

A rendezvény időpontjai a romániai idő (kelet-európai időzóna) szerint kerültek feltüntetésre.

 

09.00 Közgyűlés  (Díszterem)

10.00 Könyvbemutatók  (Díszterem)

 • Dusek Tamás – Kotosz Balázs: Területi statisztika
 • Fábián Attila – Pogátsa Zoltán (szerk.): Az európai kohéziós politika gazdaságtana
 • Nárai Márta – Reisinger Adrienn: Társadalmi felelősségvállalás és részvétel – a lokális és területi közösségi folyamatokban
 • Rechnitzer János: A területi tőke a városfejlődésben – A Győr-kód

12.00 Ebéd  (Étkező - Arany János Kollégium)

 

13.00 Vándorgyűlés  (Díszterem)

Köszöntő    Tolnay István, a Partiumi Keresztény Egyetem igazgatótanácsának elnöke

13.15 Plenáris ülés 1. (angol nyelven)  (Díszterem)

Manfred Kühn tudományos főmunkatárs, Leibniz Institute for Research on Society and Space 
Small and medium sized cities - driving forces of peripheralisation

Nataša Pichler-Milanović tudományos főmunkatárs, Ljubljanai Egyetem
Multiple perspectives on small and medium size towns in (Central) Europe: A cross border exporation

Pogátsa Zoltán egyetemi docens, Nyugat-magyarországi Egyetem
Place based development? The Political Economy of EU Cohesion Policy

Lados Mihály tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Smart City Model in Small and Medium Sized Cities

15.30 Kávészünet  (Aula I. emelet)

 

16.00 Plenáris ülés 2. (magyar nyelven)  (Díszterem)

Rechnitzer János egyetemi tanár, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke
A magyar városhálózat átalakulása, a kis- és középvárosok szerepe

Kincses Áron főosztályvezető-helyettes, Központi Statisztikai Hivatal – Illés Sándor elnök, Aktív Társadalom Alapítvány
Migráció, települési hálózatok a Kárpát-medencében

Somlyódyné Pfeil Edit egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem
A hatékony városigazgatás lehetősége az uniós elvárások és a közszolgáltatás-fejlesztés
új stratégiai irányai között

Szilágyi Ferenc egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem
Partium városfejlődése, határ menti városkapcsolatok

 

18.00 Díjátadók  (Díszterem)

 • Regionális Tudományért Díj átadása – Díjazott: Nemes Nagy József (oklevél)
 • Díszoklevél átadása – Díjazott: Baranyi Béla (oklevél)
 • Díszoklevél átadása – Díjazott: Korompai Attila (oklevél)
 • Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása – Díjazott: Tóth Balázs István (oklevéllaudáció)

 

18.30 Partium-est  (Étkező - Arany János Kollégium)

Köszöntő   Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár

 • Érmelléki márkanév és helyi specifikumok
 • Partium térkép bemutatása (2016-os első kiadás)
 • Borkóstoló
 • Ady-est

20.00 Fogadás  (Étkező - Arany János Kollégium)

 

PROGRAM 2016. szeptember 16. péntek

 

9.00–13.00 Szekcióülések Tizenegy magyar és egy angol munkanyelvű szekcióban, párhuzamosan.

11.00–11.30 Kávészünet

 

SZEKCIÓK

1. szekció: A városkutatás módszertana (MTA RTB Kutatásmódszertani Albizottság)  Bolyai-terem (fsz.)
Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

2. szekció: Regionális innovációs rendszerek (RTB Regionális Innovációs Albizottság)  Fonetika-t. (fsz.)
Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

3. szekció: Városfejlesztés, városgazdálkodás, gazdaságfejlesztés  E15 (fsz.)
Faragó László tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

4. szekció: Városökológia, klímaváltozás, okos és élhető városok  E13 (fsz.)
Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.

5. szekcióRegionális folyamatok a Partiumban  Manzárd 1. (Arany J. Kollégium 4. em.)
Szilágyi Ferenc egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem

6. szekció: Város és vidék  E14 (fsz.)
Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

7. szekció: Városszociológia, helyi társadalom, területi és társadalmi tőke  Sz36 (2. em.)
Csizmadia Zoltán egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

8. szekció: Kisvárosok, várossá nyilvánítás  Német-terem (2. em.)
Trócsányi András egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

9. szekció: Nagyvárosok, térszerkezet, hálózatok  Shakespeare-terem (2. em.)
Csomós György főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

10. szekció: Városmarketing, kultúra, turizmus, hungarikumok  E16 (fsz.)
Kozma Gábor egyetemi docens, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

11. szekció: Határok és városok (MTA KRTK határkutató csoport)  Sz37 (2. em.)
Fleischer Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

12. szekció: The Role of Small and Medium Sized Cities in Regional Development  Bartók-t. (1. em.)
Korompai Attila ny. egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

 

13.00–14.00 Ebéd  (Étkező - Arany János Kollégium)

14.00–16.30 Nagyvárad megismerése (vezetett városnézés és várlátogatás)
vezető: Fleisz János egyetemi magántanár

 

1.    szekció: A városkutatás módszertana (MTA RTB Kutatásmódszertani Albizottság)

       Elnök: Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Patay Tünde PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

Nick Gábor PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Industrie 4.0 projekteket megvalósító német városok lakosságának elemzése leíró statisztikai módszerek segítségével

Szendi Dóra egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
EU-támogatások személyi jövedelemre gyakorolt hatásának vizsgálata a 2007–2013-as időszakban az Észak-magyarországi régióban

Buthi Benita BA-hallgató – Tóth Balázs István egyetemi adjunktus, NYME Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
A forgatókönyvírás, mint jövőalkotási módszer szerepe a területfejlesztésben: a soproni példa

Laczka Éva c. egyetemi tanár, elnökhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal
A KKV-adatok, és amit róluk tudni kell

Sikos T. Tamás egyetemi tanár, SZIE Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet – Kovács András főiskolai docens, Edutus Főiskola
A kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek komplementer alkalmazási lehetőségei a Budaörs–Törökbálint–Biatorbágy városkutatás példáján

Jakobi Ákos egyetemi adjunktus, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék
Városi differenciák vizsgálata big data környezetben

Dusek Tamás egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
A települési szegregáció mérőszámai

2.    szekció: Regionális innovációs rendszerek (MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság)

       Elnök: Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Gajzágó Éva adjunktus, TTI irodavezető, Edutus Főiskola
Az innováció szolgálatában - Az innovációs közvetítő szervezetek hatékonyságáról

Józsa Viktória doktorjelölt, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Városok és vállalatok a regionális innovációs rendszerben, avagy hányas hélix a jó hélix?

Erdős Katalin egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Az egyetemek szerepe a regionális innovációs rendszerben Magyarországon a szabályozás tükrében

Gyulai Tamás, innovációs és technológiai transzferszakértő, Regional Centre of Innovation and Technology Transfer, Temesvár
Városközpontú innovációs rendszerek sikeres példái

Bodnár Gábor PhD-hallgató, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Az endogén tőketényezők kapcsolatának vizsgálata vidékies terekben

Gerencsér Ilona PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A humánerőforrás szerepe a városi és vidéki tér fejlődésében

Varga Attila egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Intelligens specializációt támogató gazdasági hatáselemzés

3.    szekció: Városfejlesztés, városgazdálkodás, gazdaságfejlesztés

       Elnök: Faragó László tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Gébert Judit egyetemi adjunktus – Bajmócy Zoltán egyetemi docens – Málovics György egyetemi docens – Juhász Judit PhD-hallgató – Méreiné Berki Boglárka PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
Eszközöktől a jól-létig. Helyi gazdaságfejlesztési folyamatok elemzése a képességszemlélet segítségével

Töviskés Imre, EU-MENTOR Non-profit Kft., Kecskemét – Gyulai Tamás innovációs és technológiai transzferszakértő, Regional Centre of Innovation and Technology Transfer, Temesvár
Városfejlesztés társadalmi innovációval

Reisinger Adrienn egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Gazdaságfejlesztő szervezetek Győrben – a szolgáltatási kínálat értékelése

Péter Zsolt egyetemi docens, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Horváth Csilla PhD-hallgató, ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola
A városi térségekben kialakuló közösségvezérelt helyi fejlesztéspolitika főbb jellemzői Magyarországon

Dániel Zoltán András gazdasági tanár – Károly Anna Mária – Molnár Tamás, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék
Vállalat-értékelési módszerek alkalmazhatósága az önkormányzati láthatatlan vagyon felmérésében

Veres Edit egyetemi adjunktus – Szász Erzsébet egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
A Bihar megyei vállalkozók CSR-attitűd vizsgálata

4.    szekció: Városökológia, klímaváltozás, okos és élhető városok

       Társelnökök: Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
       Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.

Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.
Okos város módszertan, merre tovább?

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Klímaváltozás és gazdálkodói adaptáció

Agg Zoltán, a Comitatus folyóirat felelős kiadója és szerkesztője
Klímaváltozás hatásainak megítélése a balatoni agglomerációban?

Lepesi Zoltán László MBA, szakközgazdász
A regionális közlekedés szervezeti formái – Szabványszerződéstől a térségi közlekedési megrendelésig

Bálint Csaba Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Az egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés vizsgálata Kecskemét városában

Nagy Imre egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem
Anyag- és energiaáramlás mint a városi környezetvédelmi problémák alapja

5.    szekció: Regionális folyamatok a Partiumban

       Elnök: Szilágyi Ferenc egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem

Bakk Miklós egyetemi docens, Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Aszimmetrikus területi szerkezetek az európai közigazgatásban

Fleisz János egyetemi magántanár, Partiumi Kutatóintézet (PKE)
A városfejlődés sajátosságai a jelenkori Partium területén a 20. század folyamán

Szálkai Tamás, Hajdú-Bihari Levéltár
A nemesi társadalom perifériáján – a címeres levelek társadalomtörténeti jelentősége a Partiumban és Erdélyben

Szendrei Ákos tudományos titkár, Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóság
Partiumi városok és képviseletük a törvényhozásban 1867–1918. Országgyűlési képviselők pártkötődése és társadalmi háttere a dualizmuskori Debrecenben, Nagyváradon és Szatmárnémetiben

Zakota Zoltán egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem – Németh István, Dunaújvárosi Egyetem
A Partium, mint tanuló régió

Szilágyi-Varga Zsuzsa PhD-hallgató, Debreceni Egyetem, Partiumi Kutatóintézet (PKE)
A partiumi helynév-szociológiai vizsgálatok néhány kérdéséről

Szőcs Andor PhD-hallgató, Debreceni Egyetem
Munkaerő-piaci elvárások és vállalkozói hajlandóság a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói körében

Süli-Zakar István professor emeritus, Debreceni Egyetem – Szilágyi Ferenc egyetemi docens, Partiumi Keresztény Egyetem
Vallásföldrajzi változások a Partiumban

6.    szekció: Város és vidék

       Elnök: Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

Gajzágó Gergő PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Nagyvállalatok szerepe Dunaújváros és vidéke fejlődésében

Kovács Teréz egyetemi tanár, PTE BTK Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia Tanszék
Város–vidék kapcsolat Erdőbénye példáján

Vaszócsik Vilja vezető térségi tervező, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
Növekvő városi területek – a területváltozási folyamatok modellezése az agglomerációs térségekben

Bogárdi Tünde PhD-hallgató – Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A dél-hevesi térség közlekedés-földrajzi helyzetének, térkapcsolatainak elemzése

Lipták Katalin egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Munka- és Társadalomgazdaságtan Intézeti Tanszék
Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A magyar pénzintézet-hálózat kiterjedése különös tekintettel a város–vidék relációra

Szabó Dorottya titkárságvezető, tudományos segédmunkatárs, Agrárgazdasági Kutató Intézet
A termelői piacok célcsoportjának meghatározása a fogyasztói attitűd és a szocio-demográfiai tényezők alapján

Kovács Vilmos, European-Cert doo, Szabadka
A rövid értékesítési lánc lehetőségei Vajdaságban

7.    szekció: Városszociológia, helyi társadalom, területi és társadalmi tőke

       Elnök: Csizmadia Zoltán egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

Agg Zoltán egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem MFTK FTA Intézet Politológiai Tanszék
Vidéki városok harca az egyetemért (Egy kutatás kiindulópontjai)

Morvay Szabolcs PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A kultúra által generált központi helyek a globalizálódó világban

Nárai Márta egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok Tanszék
Társadalmi aktivitás a kis- és nagyvárosokban – az állampolgárok szerepvállalása és részvétele a lokális folyamatokban

Füzér Katalin egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia Tanszék, Település és Társadalom Kutatóközpont
A társadalmi tőke fel- és elhasználása városfejlesztési folyamatokban: elitek, kirekesztettek és a projektosztály az ezredforduló utáni Pécsett

Bodor Ákos tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az általánosított bizalom rádiuszának nyitott kérdései a társadalmi tőke kutatásában

Méreiné Berki Boglárka PhD-hallgató – Tóth Janka – Juhász Judit – Málovics György – Bajmócy Zoltán, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont
A társadalmi tőke szerepe a helyi szegénységkezelésben

Molnár Mária MA-hallgató, Szegedi Tudományegyetem
Társadalmi normák a megváltozott munkaképességű személyekkel szemben. A fejlődést elősegítő emberi erőforrások kiaknázása

8.    szekció: Kisvárosok, várossá nyilvánítás

       Elnök: Trócsányi András egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Trócsányi András tanszékvezető egyetemi docens Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
A várossá nyilvánítások helye a hazai posztszocialista urbanizációban

Horeczki Réka tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Kisvárosi mentalitás – a várossá válás egyik kulcstényezője?

Molnár Ernő egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Globális értéktermelési hálózatok és útfüggőség: magyarországi kisvárosok a XXI. század gazdaságában

Máté Éva doktorandusz – Pirisi Gábor egyetemi adjunktus – Kiss Balázs doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
Kisvárosok térségi foglalkoztatási szerepköre a 2011-es népszámlálás tükrében

Kápolnai Zsombor, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Gödöllő–Dunakeszi–Vác lakásállományának változása a rendszerváltozás után

Pirisi Gábor egyetemi adjunktus – Dannert Éva doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék
„Vár állott...” – katonai barnamezők rehabilitációja a magyarországi kisvárosokban

Berkes Judit PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Hogyan lesz településből város? – A településfejlődést befolyásoló tényezők

9.    szekció: Nagyvárosok, térszerkezet, hálózatok

       Elnök: Csomós György főiskolai tanár, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Pénzes János egyetemi adjunktus – Pálóczi Gábor PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
Funkcionális régióközpontok és vonzáskörzeteik Magyarországon az ingázási hálózatok alapján

Uszkai Andrea PhD-hallgató, tudományos segédmunkatárs, Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola; MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A Centrope helye az európai térben

Nagy Imre területrendezési tervező, vezető településtervező, Csongrád Megyei Urbanisztikai Egyesület
Konvergencia helyett divergencia, avagy aki kimarad, lemarad

Döbrönte Katalin PhD-hallgató, ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola
A közép-európai városhálózat súlypontjai a gazdasági hálózatok vizsgálata alapján

Kuttor Dániel egyetemi docens – Pál Zsolt egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Gondolatok a magyar települések elszámolásforgalmi adatainak területi elemzéséről

Kovács Csaba József PhD-hallgató, Szent István Egyetem
A közlekedéshálózati rendszer szerepe a budapesti agglomeráció kis és középvárosainak területi fejlődésében

Páthy Ádám egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
Hagyományos és újszerű törésvonalak a kelet-közép-európai városfejlődésben

10.   szekció: Városmarketing, kultúra, turizmus, hungarikumok

       Elnök: Kozma Gábor egyetemi docens, Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

Szakáli István Loránd, egyetemi adjunktus, Partiumi Keresztény Egyetem
A magyar nemzeti értékekkel és hungarikumokkal kapcsolatos szabályozás értékelése nemzetközi kitekintésben

Jászberényi Melinda egyetemi docens, BCE Turizmus Tanszék – Ásványi Katalin egyetemi adjunktus, BCE Turizmus Tanszék
A vidéki városokban rendezett fesztiválok szerepe a régiók fejlődésében

Kovács Tibor egyetemi docens, Eszterházy Károly Egyetem, Turizmus Tanszék
Kisújszállás, a Nagykunság kulturális fővárosa: a szlogen, és ami mögötte van

Gódor Amelita Kata PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Mezőkövesd turizmusa, kistérségben betöltött szerepe

Várnai Ibolya PhD-hallgató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Időskorú vásárlók a kiskereskedelmi palettán

Szilágyi Anna PhD-hallgató SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Budapest színei – Tematikus utcák a fővárosban

Kozma Gábor egyetemi docens, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
A sport szerepe az önkormányzati marketingben

11.   szekció: Határok és városok (MTA KRTK határkutató csoport)

       Elnök: Fleischer Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet

Réti Tamás tudományos főmunkatárs MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Határ menti együttműködő városok: a cseh–szlovák és a román–szerb esetek néhány tanulsága

Balogh Péter tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Áthidalható-e a határfolyó? A szlovák–magyar határtérség példája

Szántó Katalin PhD, Város-Teampannon Kft.
Tatabánya–Tata–Oroszlány–Komárom–Komarno városhálózati csomópont a megyei programozás útvesztőin

Rácz Szilárd tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Szlovénia térszerkezete és területi fejlődése

Pámer Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Szlovénia területfejlesztési eszköz- és intézményrendszere

Ricz András elnök, Regionális tudományi Társaság, Szabadka
Szabadka város kapcsolatai a határ túl oldalára került agglomerációval

Fleischer Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Világgazdasági Intézet
Határok és határzárak

12th session: The Role of Small and Medium Sized Cities in Regional Development

       Chair: Attila Korompai associate professor, Corvinus University of Budapest

Attila Korompai associate professor, Corvinus University of Budapest
Impact of Regional Development Paradigms on Small and Medium Sized Cities

Carmen Beatrice Pauna, Institute for Economic Forecasting, Romanian Academy – Elena Botezatu, Faculty of Economic Sciences, Oradea University
Integrated urban regional development. Case study - Inter-communal cooperation within Bihor County

Zoltán Zakota, Partium Christian University – Tamás Zoltán Zakota, Agricultural and Rural Development Agency, Budapest
The Hungarian-Romanian Border Zone as a Potential Learning Region

Erzsébet Szász associate professor, Partium Christian University, Faculty of Economics – Krisztina Bernáth lecturer, Partium Christian University, Faculty of Social Sciences
Youths' Career Management and Labour market Knowledge

Andras Csaba Gyorbiro, Partium Christian University
Small and Medium Sized Cities' Educational Offer as a Key Element of the Regional Development in the Partium Region

Gábor Nagy senior research fellow, HAS CERS Institute for Regional Studies
Periferialisation and marginalisation in rural areas – The role of small centres in LAU1 level development in depressing LAU1 units

Katalin Gál assistant professor, Partium Christian University, Faculty of Economics
The Role of Polycentricity in Romanian Regional Development

Gyorgyi Ilona Szilagyi – Nora Alice Gyorbiro, Partium Christian University
Demographical Tendencies and Risks in the Case of Transylvania's Cities

Edit Veres assistant professor, Partium Christian University
The Influence of Executives’ Individual Values on CSR, Case Study Among SME's in Bihor County

Ildikó Egyed PhD aspirant, University of Pécs, Doctoral School in Regional Policy and Economics
Grenoble: A Mid-sized Town Transformed into a Metropolis

Zsuzsanna Márkusné Zsibók research fellow, HAS CERS Institute for Regional Studies
Regional Development in Great Britain and the Position of the Metropolitan Areas after the Millennium

 

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉG

A DETUROPE c. folyóirat lehetőséget biztosít a vándorgyűlésen elhangzott színvonalas előadások nemzetközi folyóiratcikként történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók harmada kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján, 2016 decemberében. A dolgozatokat kettő anonim bíráló fogja lektorálni. Folyóirat-információ: http://www.deturope.eu/

Kapcsolat: Rácz Szilárd titkár (72) 523 800  szracz@rkk.hu

 

HELYSZÍN

Partiumi Keresztény Egyetem

Főépület (a konferencia helyszíne)         Városháza u. (str. Pimăriei) 27., Nagyvárad (Oradea) 410209

Arany János Kollégium (étkezés)            Városháza u. (str. Pimăriei) 36., Nagyvárad (Oradea) 410209

Térkép (Google)Oradea City Guide (pdf, 2016 ősz)

Megközelíthetőség: A Városháza utca a város főteréről (Unirii, Szent László tér) nyílik, a főtér irányából egyirányúsított. Figyelem: a villamos mindkét irányban közlekedik. Az utca mindkét oldalán van lehetőség parkolásra, amely munkanapokon fizetős (8–18 óra között; automata – 2 RON/óra, sms). Az egyetem villamossal is könnyen elérhető (megálló szemben - 2-es és 3-as vonalak (vonaljegy 5 RON/ 2 utazás).

SZÁLLÁSOK

Nagyváradi szállások listája. Szállásrendelését kérjük, egyénileg szíveskedjék intézni.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.