Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: TAKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36-(72)-523-801
Fax: +36-(72)-523-806

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

Közlemény

Az MRTT támogatja a földrajz oktatásának megmaradását a szakgimnáziumokban és a Magyar Földrajzi Társaság ezirányú törekvéseit. Kérjük, támogassa Ön is közös céljainkat!

„A legutóbbi tervek szerint a földrajzot gyakorlatilag megszüntetnék a szakgimnáziumokká váló szakközépiskolákban. A Közoktatási Kerekasztal 2016. március 22-i ülésén elhangzottak szerint (az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása során) a földrajz tantárgy szinte teljesen eltűnne a szakközépiskolai (szakgimnáziumi) kerettantervből, a földrajz (más természettudományos tárgyakkal együtt) kikerül a szakközépiskolákban (szakgimnáziumokban) kötelezően oktatott tantárgyak köréből! Az összes természettudományos tantárgyat hátrányosan érintő tervezet szerint csak bizonyos szakgimnáziumokban kell majd földrajzot, kémiát, fizikát, biológiát tanulniuk a középiskolásoknak.” (Magyar Földrajzi Társaság)

A földrajz az alapműveltség és a hétköznapjaink része. A XXI. században mindenkinek szüksége van Földünk természeti, társadalmi, gazdasági folyamatainak ismeretére, a globalizálódó földrajzi tér értő és kritikus szemlélésére, valamint egy szolidárisabb, gazdaságilag hatékonyabb és környezettudatosabb világ elérésének céljából a megfelelő életmód kialakítására. Emellett szükség van a megfelelő területi beavatkozások megfogalmazására és ennek értő társadalmi támogatására. A földrajz ehhez adhat ismereteket a szakközépiskolákban is, és indíthat el akár diákokat a földrajzi tér elemzéséhez, tervezéséhez, oktatásához kapcsolódó szakmai pályákon. Sok szempontból szükségünk van rá!

A Magyar Regionális Tudományi Társaság ezért támogatja a földrajz oktatásának megmaradását a szakgimnáziumokban és kiáll a Magyar Földrajzi Társaság ezirányú törekvései mellett.

Kérjük, támogassa Ön is közös céljainkat!

További részletek és petíció aláírásának lehetősége: http://www.foldrajzitarsasag.hu/

MRTT Elnökség – Pécs, 2016. május 4.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.