Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŰLÉSE

A tudás szerepe a regionális fejlődésben

Debrecen, 2010. november 18–19.

Debreceni Egyetem
Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

PROGRAM

2010. november 18.

 

11.00 Közgyűlés

  • A Magyar Regionális Tudományi Társaság tevékenysége a 2009. évi közgyűlés óta
  • A 2011. évi programtervezet vitája
  • Regionális tagozatok beszámolói

12.30 Ebéd a VIP étteremben

 

14.00 Vándorgyűlés

Köszöntők Páles Zsolt, a Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese

Debrecen Megyei Jogú Város képviselője (egyeztetés alatt)

Plenáris ülés (Centrum tanácsterem)

Nagy János egyetemi tanár, centrumelnök, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

A Debreceni Egyetem regionális funkciói

Nagy Erika tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet

Tudástermelés és egyenlőtlen fejlődés: ki és hogyan vesz részt a formálódó európai munkamegosztásban?

Kozma Tamás professor emeritus, Debreceni Egyetem

Tanuló régió

Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet

Az egyetemek szerepe a regionálisan beágyazott tudás terjesztésében

Fábián Attila dékánhelyettes, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

A kulturális gazdaság

Barta Györgyi tudományos tanácsadó, intézetvezető, MTA Regionális Kutatások Központja
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet

Egyetemek és vállalatok K+F-együttműködése

Kovács Kálmán igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyesült Innovációs
és Tudásközpont

Tudástranszfer a Kárpát-medencében

Varga Attila intézetvezető egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Regionális tudástranszfer

Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása

19.00 Fogadás a VIP étteremben

 

2010. november 19.

 

9.00–12.00 Szekcióülések

 

1. szekció: Egyetem és régió (Centrum tanácsterem)

Elnök: Rőfi Mónika főtitkár, Debreceni Egyetem

Filep Bálint – Kovács Zsolt, Széchenyi István Egyetem

A Széchenyi István Egyetem történeti bemutatásán keresztül az egyetem és térségének fejlődése, kapcsolata

Bíró A. Zoltán dékán, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Korlátok és lehetőségek: egyetemi képzési helyek térségfejlesztési lehetőségei a Székelyföldön

Németh Szabolcs PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
A Debreceni Egyetem vonzáskörzetének alakulása

Erdős Katalin egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Egyetemi vállalkozók Magyarországon: álom vagy valóság?

Hajdú Zita , Debreceni Egyetem AGTC Agrárszaknyelvi és Kommunikációs Tanulmányok Tanszék
Az idegennyelv-oktatás szerepe a szervezeti és regionális versenyképességben

Szabó Pál – Herczeg Béla – Németh Nándor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek és a felsőoktatás együttműködési programja

G. Fekete Éva egyetemi docens, Miskolci Egyetem
Az egyetemek lehetséges szerepvállalása a hátrányos helyzetű térségek fejlődésének megalapozásában – a Miskolci Egyetem és a Szikszói kistérség példáján

 

2. szekció: A kutatás-fejlesztés területi problémái (Főépület II. emelet 22. szeminárium)

Elnök: Gál Zoltán tudományos főmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja
Dunántúli Tudományos Intézet

Grosz András tudományos munkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

A hazai vállalkozások innovációs tevékenységének területi különbségei

Borbás László főiskolai adjunktus, Óbudai Egyetem
A K+F területi problémáinak megjelenése a közép-magyarországi KKV-szektorban

Grünhut Zoltán tudományos segédmunkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet
A kutatási-fejlesztési szektor területi jellemvonásai Izraelben

Dávid Lóránt tanszékvezető főiskolai tanár, Károly Róbert Főiskola
A turizmuskutatás helyzete Magyarországon

Gergely Sándor igazgató, Károly Róbert Főiskola Kutató, Fejlesztő Központ
Regionalitás, állam, globalitás
 

3. szekció: Tudásalapú gazdaság, kreatív ipar (Gazdasági Igazgatóság alagsor 15. szeminárium)

Elnök: Barta Györgyi tudományos tanácsadó, intézetvezető, MTA Regionális Kutatások Központja Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet

Grasselli Gábor – Szendrei János, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Logisztikai Koordinációs Központ
Intézkedésiterv-javaslat a nemzeti energiahatékonysági célok megvalósítására a Széchenyi Terv keretében

Tamándl László PhD-hallgató, Széchenyi István Egyetem

Az északnyugat-magyarországi térség vállalatai körében végzett felmérés eredményei

Gergely Sándor igazgató, Károly Róbert Főiskola Kutató, Fejlesztő Központ
Megújuló energia és kistérségi fejlesztés

Harsányi Endre igazgató, Debreceni Egyetem Területfejlesztési Regionális Egyetemi Tudásközpont; tudományos munkatárs, MTA RKK ATI Debreceni Osztály

A szántóföldtől az asztalig terjedő terméklánc előállításának és értékesítésének lehetőségei a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában

Szabó Gyula egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

A tudásalapú gazdaság mérhetővé tétele – néhány példa a magyarországi régiókból

 

4. szekció: Kultúra és regionális fejlődés (MTA Kutató épület II. emelet)

Elnök: Bokor Béla igazgató, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Bokor Béla igazgató, Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ; egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem

Vitaindító előadás

Erdei Gábor tudományos munkatárs, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Andragógiai és Művelődéstudományok Tanszéke
Katalizátorok a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatásáért: felnőttkori tanulás és közösségfejlesztés

Benkő Péter főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola
Vannak-e kulturális régióink?

Minorics Tünde egyetemi tanársegéd , Pécsi Tudományegyetem FEEK Kultúratudományi Intézet

Kulturális örökség és regionalizmus

 

12.30 Ebéd a VIP étteremben

 

Kapcsolattartó

Rácz Szilárd szracz@rkk.hu 72/523-841

Helyszín

Debreceni Egyetem

Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

 

A vándorgyűlés társrendezője

Debreceni Egyetem

Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma

 

A vándorgyűlés támogatója

Miniszterelnöki Hivatal
Társadalompolitikai Szakállamtitkárság

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.