Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

A Regionális Kutatás Alapítvány felhívása

A Regionális Kutatás Alapítvány az Illés Iván Regionális Tudományi Program keretében kiemelten támogatja a regionális politika, a területfejlesztés témakörében benyújtott pályázatokat. Az RKA a 2023. évre az alábbi felhívásokat teszi közzé: 1) Regionális tudományi szakmai közösségek rendezvényeinek kiegészítő támogatása. 2) Támogatás nemzetközi és hazai szakmai rendezvények, konferenciák részvételi díjához. Részletek a tovább feliratra kattintva érhetők el.

 

Pályázati felhívás 2023. év

A 2019. évben dr. Illés Iván, az MTA Regionális Kutatások Központja korábbi főigazgatója szakmai hagyatékának ápolása érdekében örökösei adományt ajánlottak fel a Regionális Kutatás Alapítvány részére. Az RKA kuratóriuma a támogatás felhasználására létrehozta az „Illés Iván Regionális Tudományi Programot”. A program kiemelten támogatja a regionális politika, a területfejlesztés témakörében benyújtott pályázatokat. Az alapítvány a 2023. évre az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé:

 1. Regionális tudományi szakmai közösségek rendezvényeinek kiegészítő támogatása.
 2. Támogatás nemzetközi és hazai szakmai rendezvények, konferenciák részvételi díjához.

 

A Regionális Kutatás Alapítványról

A Regionális Kutatás Alapítványt a regionális kutatások, illetve a regionális kutatók tudományos tevékenységének, a társadalom és a gazdaság területi folyamatainak vizsgálata körében folyó szakmai munka támogatására hozták létre az alapító tagok 1993-ban. 2016-ban újjáalakult az alapítvány kuratóriuma (elnök: dr. Nemes Nagy József, tagok: dr. Barta Györgyi, dr. Hajdú Zoltán, dr. Korompai Attila és Kovács Sándor Zsolt). Az alapítvány tevékenysége során, mindenkori forrásaihoz mérten elsősorban a kutatómunkához kapcsolódó, egyéb forrásokból nem, vagy részlegesen fedezett feladatokat támogat; különösen a nemzetközi együttműködés keretében végzett kutatómunkát, szakmai rendezvényeken való jelenlétet, az új eredmények közreadását, a hazai regionalista szakmai közösség rendezvényeit.

 

Az Illés Iván Regionális Tudományi Programról

2019-ben dr. Illés Iván, az MTA Regionális Kutatások Központja korábbi főigazgatója szakmai hagyatékának ápolása érdekében örökösei adományt ajánlottak fel az alapítvány részére. Az alapítvány kuratóriuma a támogatás felhasználására létrehozta az „Illés Iván Regionális Tudományi Programot”. A program kiemelten támogatja a regionális politika, a területfejlesztés témakörében benyújtott pályázatokat. Az Alapítvány a 2023. évre az alábbi pályázati felhívásokat teszi közzé. (A felhívás elérhető pdf-ben is.) 

A benyújtás folyamatos, végső határideje: 2023. október 1.

Döntés várhatóan a pályázatok benyújtását követő 20 munkanapban történik.

A pályázatokat elektronikus úton kell beküldeni a regionaliskutatas@gmail.com e-mail címre.

 

 1. Regionális tudományi szakmai közösségek (kutatócsoportok, műhelyek, tanszékek, az MTA RTB albizottságai, az MRTT tagozatai stb.) rendezvényeinek kiegészítő támogatása

A pályázat benyújtásakor megadandó információk:

 • A rendezvény címe, célja
 • A rendezvény várható időpontja, helyszíne
 • A résztvevők várható száma
 • A rendezvény felelőse (név, beosztás, elérhetőség)

Az igényelhető támogatási összeg maximum 75.000 Ft. Nyertes pályázat esetén, a rendezvényt követően arról az RKA Kuratóriumához a pályázó írásbeli beszámolót köteles eljuttatni.

A pályázathoz kérjük a következő adatlap használatát: adatlap rendezvények támogatásához.

 1. Támogatás nemzetközi és hazai szakmai rendezvények, konferenciák részvételi díjához (előadást tartók számára)

A pályázat benyújtásakor megadandó információk:

 • A konferencia címe, helyszíne, időpontja
 • A részvételi díj összege
 • A részvételi díj befizetésének határideje
 • Pályázó (név, beosztás, elérhetőség)
 • A pályázó által tervezett előadás címe, absztraktja

Az igényelhető támogatási összeg maximum 75.000 Ft. Nyertes pályázat esetén, a konferenciát követően az előadás megtartásáról a szervezők által kiállított igazolást az RKA Kuratóriumához a pályázó köteles eljuttatni.

A pályázathoz kérjük a következő adatlap használatát: adatlap konferencia részvételi díj támogatásához.

 

A pályázatok értékelésea formailag megfelelő, minden kötelező információt tartalmazó pályázatokat az alapítvány kuratóriuma, összeférhetetlenség esetén felkért független külső szakértővel kiegészítve értékeli. A támogatási összeget tartalmazó döntést, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek közt a kuratórium hozza, titkos szavazással, s arról a döntést követően értesíti a pályázókat. A pályázatokkal kapcsolatos egyéb kérdésekről (pl. támogatható költségek köre, elszámolás módja, támogatási szerződés stb.) a kuratórium titkára, Kovács Sándor Zsolt (kovacs.sandor@krtk.hu) nyújt információt.

 

2023. február

Dr. Nemes Nagy József
az RKA Kuratóriumának elnöke

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.