Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

Belépési nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a mai naptól a Magyar Regionális Tudományi Társaság tagja kívánok lenni.

 

 1. Név
 2. Lakcím (irányítószámmal)
 3. Állampolgárság
 4. Születési hely, idő
 5. Legmagasabb végzettség(ek) (oktatási intézmény feltüntetésével)
 6. Tudományos fokozat (tudományterület, megszerzés ideje)
 7. Munkahely
 8. Munkahelyi cím (irányítószámmal)
 9. Beosztás
 10.  Telefonszám (több elérhetőséget is megadhat)
 11.  Faxszám
 12.  E-mail cím (több elérhetőséget is megadhat)
 13.  Postai cím (az illetménylap postázása erre a címre történik)

 

Ezúton vállalom, hogy a Társaság hatályos alapszabálya szerinti kötelezettségeimnek – különös tekintettel a tagsági díj fizetésére – eleget teszek. (>>Aktuális tagdíjak).

 

14. Dátum

15. Aláírás

 

A nyilatkozat itt letölthető MSWord formátumban.

 

A belépési nyilatkozatot az MRTT postacímére (7601 Pécs, Pf. 199) vagy az szracz@rkk.hu címre szíveskedjék továbbítani.

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.