Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE

Helyi fejlesztés
Veszprém, 2014. november 27–28. 

A vándorgyűlés ebben az évben a helyi fejlesztés témáját járta körül. A rendezvény házigazdája a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara volt. A plenáris ülésen előadást tartott Roberta Capello, a Nemzetközi Regionális Tudományi Társaság korábbi elnöke. A neves hazai kutatók és gyakorlati szakemberek a lokális fejlesztések különböző aspektusait, kapcsolódó területeit mutatták be. A második napon tizenkét szekcióban folytatódott a tanácskozás, több mint 100 előadás hangzott el. Az előadások és a fotók elérhetők a tovább feliratra kattintva.

A vándorgyűlés programterve letölthető (pdf), programja alábbiakban olvasható.

A konferenciáról készült fényképek itt érhetők elAz előadások a címekre kattintva letölthetők.

A vándorgyűlés válogatott anyagai megjelentek a DETUROPE 2015. évi 2. tematikus számában.

 

 

PROGRAM 2014. november 27. csütörtök

 

10.00 Közgyűlés (A1 terem)

  • Alapszabály módosítása
  • A társaság tevékenysége a 2013. évi közgyűlés óta
  • A 2015. évi programtervezet vitája
  • Regionális tagozatok beszámolói

 

12.00 Ebéd (A0 termek előtti tér)

 

13.00 Vándorgyűlés (A1 terem)

Köszöntő Szabó Lajos dékán, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

 

PLENÁRIS ÜLÉS (angol nyelven)
Levezető elnök: Horváth Gyula egyetemi tanár, az MRTT alapító elnöke

Roberta Capello egyetemi tanár, Milánói Műszaki Egyetem; a Nemzetközi Regionális Tudományi Társaság (Regional Science Association International) korábbi elnöke
Is it worth investing in small and medium cities? Agglomeration economies revisited

Török Ádám egyetemi tanár, Pannon Egyetem; főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia
Competitiveness contexts of the Hungarian innovation and science policy

Gál Zoltán – Lux Gábor tudományos főmunkatárs; MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete; tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Territorial scenarios for Central and Eastern Europe and their impacts on local and regional development

 

15.30 Kávészünet (A0 termek előtti tér)

 

PLENÁRIS ÜLÉS (magyar nyelven)
Levezető elnök: Rechnitzer János egyetemi tanár, az MRTT elnöke

Csatári Bálint elnökségi tag, Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Helyi fejlesztés a vidéki nézőpontból

Bajmócy Zoltán egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Helyi gazdaságfejlesztés: az eszközöktől a jól-létig

Mezei Cecília tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Önkormányzatok és helyi fejlesztés

Hollósi Szabolcs ügyvezető igazgató, BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft.
A helyi fejlesztés gyakorlata egy tanácsadó cég szemszögéből

 

18.30 Regionális Tudományért kitüntető cím átadása (oklevél, emlékoldal)

18.40 Kiváló Ifjú Regionalista Díj átadása (oklevél, laudáció)

 

19.00 Fogadás (A0 termek előtti tér)

 

 

PROGRAM 2014. november 28. péntek

 

09.00–13.30    Szekcióülések (párhuzamos szekciómunka az „A” épület termeiben)

11.00–11.30    Kávészünet (A0 termek előtti tér)

13.30–14.30    Ebéd (A0 termek előtti tér)

 

1.  szekció: Helyi fejlesztések a globalizálódó világban, globális–lokális viszonyrendszer (A01 terem)
Nemes Nagy József egyetemi tanár, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

2.  szekció: Helyi fejlesztési stratégiák a várostérségekben (A02 terem)
Rechnitzer János egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem; tudományos tanácsadó, MTA KRTK RKI

3.  szekció: Egyetemi várostérségek intelligens szakosodása (A03 terem)
Az MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság szervezésében
Lengyel Imre egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

4.  szekció: Önkormányzatiság, közszolgáltatások (A04 terem)
Agg Zoltán főszerkesztő, Comitatus folyóirat

5.  szekció: Társadalmi innovációk a társadalmi és területi hátrányok kezelésében (A05 terem)
G. Fekete Éva egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

6.  szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés (A6 terem)
Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

7.  szekció: Társadalmi jól-lét és versenyképesség (A7 terem)
Szirmai Viktória egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola

8.  szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés (A5 terem)
Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

9.  szekció: A turizmus mint a helyi fejlesztés eszköze (A4 terem)
Molnár Tamás egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Raffay Ágnes egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

10. szekció: Környezeti elemek, megújuló energia és lokális fejlesztés (A3 terem)
Varjú Viktor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

11. szekció: Határok, határtérségek és helyi fejlesztés (A2 terem)
Fábián Attila dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

12th session: Local development in Central Europe (Room A1)
Chair: Zoltán Gál senior research fellow, HAS CERS  Institute for Regional Studies
Special Guest: Roberta Capello professor, Politecnico di Milano

 

PUBLIKÁCIÓS LEHETŐSÉG

A DETUROPE c. folyóirat lehetőséget biztosít a vándorgyűlésen elhangzott színvonalas előadások szakcikként (színvonaltól függően original scientific paper vagy professional paper kategóriában) történő megjelentetésére. Publikálásra az előadók 30-40%-a kerül felkérésre a szekcióvezetők javaslatai alapján. A dolgozatokat kettő anonim bíráló fogja lektorálni. Folyóirat információ: http://www.deturope.eu/

 

SZEKCIÓK

1. szekció: Helyi fejlesztések a globalizálódó világban, globális–lokális viszonyrendszer (A01 terem)

Elnök: Nemes Nagy József egyetemi tanár, ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék

Faragó László tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A glokalizáció terei

Kovács András főiskolai docens, Edutus Főiskola, Tatabánya-Budapest
FDI és helyi fejlesztés – a globális folyamatok lokális tanulságai

Neumanné dr. Virág Ildikó egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Nemzetközi Gazdaságtan Tanszék
Az integráció hatása az EU-országok külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modell segítéségével

Döbrönte Katalin doktorandusz, ELTE Földtudományi Doktori Iskola
A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikájában

Fekete József doktorandusz, Debreceni Egyetem
A Gülen mozgalom tevékenysége a világban, különös tekintettel Délkelet-Európára

Jóna László tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A közterek funkcióiról és a belső udvarok használatáról – Egy győri példa

Topa Zoltán doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Az élhetőség és elérhetőség összefüggései Átány falu példáján

Bottyán István doktorandusz, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
A hazai gasztronómiai fesztiválok helyi gazdasági hatáselemzése

Dániel Zoltán András doktorandusz – Molnár Tamás egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék
A Veszprém megyei KKV-k komplex technológiafejlesztése és területalapú teljesítményvizsgálata

2.   szekció: Helyi fejlesztési stratégiák a várostérségekben (A02 terem)

Elnök: Rechnitzer János egyetemi tanár, SZIE; tudományos tanácsadó, MTA KRTK RKI

Kocziszky György egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Trendváltás esélyei, Miskolc és térsége fejlődésének mozgástere 2014–2020 között

Benedek József egyetemi tanár – Marius Cristea doktorandusz – Stafana Varvari doktorandusz, Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Kolozsvár a “Főnix-város”? Gazdasági fejlődés és fejlesztési stratégiák

Patay Tünde doktorandusz, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A bevándorlók integrációja, mint városfejlesztési feladat – jó gyakorlatok Ausztriában

Szaló Péter, szakmai főtanácsadó, Belügyminisztérium
Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban

Páthy Ádám tanársegéd – Berkes Judit doktorandusz, Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
A hazai városhálózat differenciált fejlődési pályáinak vizsgálata a foglalkoztatási szerkezet és potenciál alapján

Szabó Pál egyetemi adjunktus – Mihályi Zoltán egyetemi hallgató – Szomorjai Tamás egyetemi hallgató – Tóth Emese egyetemi hallgató, ELTE Regionális Tudományi Tanszék
A Duna-part fejlesztésének főbb jellemzői a XXI. századi Budapesten – elvárások, tervek, eredmények

Szlávik János egyetemi tanár, Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet
Megújuló energiaforrások fenntarthatósági elemzése egy település példáján

Csáfor Hajnalka, főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet
A duális képzés szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben Egerben és környékén

Tömböly Teodóra doktorandusz, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Egyetem–város–ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

3.   szekció: Egyetemi várostérségek intelligens szakosodása (A03 terem)

Az MTA RTB Regionális Innovációs Albizottság szervezésében
Elnök: Lengyel Imre egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Peredy Zoltán főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Innovációs Hivatal Stratégiai Főosztály
A nemzeti intelligens szakosodási stratégiatervezés és lehetőségek a megvalósításban

Somogyiné Komlósi Éva tudományos segédmunkatárs, Pécsi Tudományegyetem, MTA kutatócsoport  – Páger Balázs tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az agglomerációs előnyök szerepe az országok versenyképességében és vállalkozói teljesítményében

Huszák Loretta, osztályvezető, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia versus egyetemek, mint kutatóhelyek szakosodásai szabadalmaik tükrében

Juhász Sándor doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola
A lokális tudáshálózatok feltérképezéséből adódó lehetőségek az intelligens szakosodási stratégiákhoz

Gyulai Tamás, Enterprise Europe Network szakértője, Regional Centre of Innovation and Technology Transfer, Temesvár
Az intelligens szakosodási stratégia szerepe a regionális tervezésben Romániában

Vas Zsófia adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Intelligens specializáció és a feldolgozóipar jelentősége Magyarország városrégióiban

Elekes Zoltán tanársegéd, SZTE  Gazdaságtudományi Kar – Lengyel Balázs tudományos munkatárs – Lőrincz László  tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
A magyar ágazatok input-output kapcsolatainak és termékhálóinak regionális lenyomatai

Szakálné Kanó Izabella egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Az intelligens specializáció történeti aspektusa: Tudásintenzív feldolgozóipari ágazatok térbeli koncentráltsága a magyar városrégiókban 1996–2008 között.

Lengyel Imre egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Az ELI-hez kapcsolódó intelligens szakosodási dilemmák Szegeden

4.   szekció: Önkormányzatiság, közszolgáltatások (A04 terem)

Elnök: Agg Zoltán főszerkesztő, Comitatus folyóirat

Lados Mihály tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Változó önkormányzati finanszírozás Magyarországon: Új irányok

Zongor Gábor, főtitkár, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
A magyar területfejlesztés intézményrendszerének változásai alulnézetből

Veresné Somossi Mariann, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet
Adalékok az önkormányzati szervezeti képességek építéséhez

Darida Zsuzsa doktorandusz, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
A közszolgálat és a személyiségfejlesztés kapcsolata

Keller Krisztina – Kristina Svržnjak – Kaszás Nikoletta, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz – Križevci College of Agriculture (Croatia)
A testvértelepülési kapcsolatok sikerességének modellje a magyar–horvát határtérségben

Dobó Marianna főiskolai docens, Eszterházy Károly Főiskola, Politológia Tanszék
Krízishelyzetek hatása az önkormányzatok döntési folyamataira

Agg Zoltán, főszerkesztő, Comitatus folyóirat
Önkormányzati vezetők klímatudatossága a Balaton régióban

5.   szekció: Társadalmi innovációk a társadalmi és területi hátrányok kezelésében (A05 terem)

Elnök: G. Fekete Éva egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Nemes Gusztáv tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet – Varga Ágnes doktorandusz, ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Gondolatok a vidékfejlesztésről – alrendszerek találkozása, társadalmi tanulás és innováció

Varga Ágnes doktorandusz, ELTE Földtudományi Doktori Iskola
Társadalmi innovációk szerepe a perifériák visszailleszkedési folyamatában

Gébert Judit tudományos segédmunkatárs, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
Kerékkötő vagy szekértoló? – Társadalmi részvétel szerepe a helyi gazdaságfejlesztésben

Borbás László egyetemi adjunktus, Óbudai Egyetem
Innovációhiányos KKV-k a periférián. Egy empirikus vizsgálat tapasztalatai

Egri Zoltán egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
A kelet-európai egészségparadoxon társadalmi-gazdasági és területi összefüggései Magyarországon

Bakos Izabella Mária doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Bálint Csaba doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Az egészségügyi állapot és ellátás területi egyenlőtlenségeinek alapösszefüggései, különös tekintettel a gazdasági teljesítőképességre gyakorolt hatásaira

6.   szekció: Közösségvezérelt helyi fejlesztés, agrár- és vidékfejlesztés (A6 terem)

Elnök: Schwertner János elnök, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület

Makkos Dalma doktorandusz, ELTE TTK TGF   
Vidéki kudarcok, városi sikerek – a hazai helyi gazdaságban

Ilyés Ferenc doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskola
A közösségszervezés szerepe a vidéki gazdasági társulások létrejöttében Erdélyben

Bogárdi Tünde doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola – Nagyné Molnár Melinda egyetemi docens, SZIE Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Mérlegen a vidék: társadalmi felzárkózás vagy leszakadás? – Tapasztalatok a dél-hevesi térségből

Dombi Judit doktorandusz, Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola
A helyi ellátási rendszerek értékelése nem-növekedési keretben

Gódor Amelita Kata doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Áldorfai György doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Átány modell – Törekvések a helyi gazdaságfejlesztés jegyében

Juhász Anikó kutatás-fejlesztési referens – Szabó Dorottya doktorandusz, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Rendszerszervezési és Felügyeleti Igazgatóság Tervezési Osztály
Egy multi-dimenziós módszertan bemutatása a termelői piacok helyszínválasztására

Ritter Krisztián egyetemi docens, SZIE Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési  Intézet
A hungaricum, mint endogén erőforrás szerepe a helyi fejlesztésben, a  Gönci barackpálinka példáján keresztül

Kovács Vilmos doktorandusz, Debreceni Egyetem, AGTC, Hankóczy Jenő Doktori Iskola
A LocalGAP szabvány, mint a helyi kistermelők lehetősége

Póla Péter tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Erőforrások, partnerségek és stratégiák helyi akciócsoportokban

7.   szekció: Társadalmi jól-lét és versenyképesség (A7 terem)

Elnök: Szirmai Viktória egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola

Bodor Ákos tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Társadalmi tőke és versenyképesség

Baranyai Nóra tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A magyarországi nagyvárostérségek társadalmi versenyképessége

Baráth Gabriella tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola
Társadalmi versenyképesség és siker a magyarországi nagyvárosi térségekben

Koltai Zoltán egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet
Sikeresség vizsgálat a magyar települések példáján

Folmeg Márta tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola
Versenyképesség női szemmel

Csata Kiss Andrea egyetemi tanársegéd, Sapeinta Hungarian University of Transylvania
Társadalmi jól-lét és versenyképesség kettőssége – esettanulmány, Hargita megye, Románia

Berki Márton tudományos segédmunkatárs, MTA TK Szociológiai Intézet – Halász Levente tudományos munkatárs, Kodolányi János Főiskola
A társadalmi jól-lét térbeli különbségei a magyar nagyváros-térségekben

Koós Bálint tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Objektív és szubjektív jóllét összekapcsolhatósága egy magyarországi példán keresztül

Schuchmann Júlia tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Perifériára szorulva: A társadalmi jól-lét hiánya egy halmozottan hátrányos kistérségben

Tagai Gergely tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A társadalmi kirekesztettség és a gazdasági válság összefüggései

8.   szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés (A5 terem)

Elnök: Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Hardi Tamás tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A munkaügyi ingázás területi mintái az Észak-Dunántúlon. Összehasonlító elemzés a 2001. és 2011. évi népszámlálás adatai alapján

Lengyel Balázs tudományos munkatárs, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet – Rikard Eriksson egyetemi docens, Umeå University
A munkatársi kapcsolatháló hatása a regionális növekedésre Svédországban 1990-tól 2008-ig

Katonáné Kovács Judit egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar – Pataki György egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem – Ágoston László társalapító, Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség – Rét Zsófia elnök, Innovatív Generáció Egyesület – Matolay Réka egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem
Helyi gazdaságfejlesztés közösségi vállalkozások tanuláson keresztüli létrehozásával

Lendvay Endre  doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Települések és járások gazdasági fejlettségének értékelése

Molnár Nikolett doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Duális képzés, mint a versenyképesség egyik motorja?

Boros Eszter doktorandusz – Kiss Ádám Gergő doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Női karrierutak a magyar felsőoktatásban a Bologna folyamat tükrében

Lipták Katalin egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézet
A humán fejlettség és a munkaerőpiac kapcsolata kistérségi és települési szinten

Kovács Sárkány Hajnalka tanácsadó, Pro Scientia Naturae Alapítvány – Kovács Vilmos szakértő, European-Cert doo.
 A szerbiai oktatás, mint a helyi gazdaságfejlesztés alapja

9.   szekció: A turizmus mint a helyi fejlesztés eszköze (A4 terem)

Elnök: Molnár Tamás egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Társelnök: Raffay Ágnes egyetemi docens, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Bozóti András doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
Gyógy- és termálturisztikai központ versenyképességi index

Csizmadiáné Czuppon Viktória egyetemi adjunktus –  Sáriné Csajka Edina egyetemi docens – Molnár Tamás egyetemi docens, Pannon Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék
A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a turizmus tükrében

Lőrincz Katalin egyetemi docens – Raffay Ágnes egyetemi docens, Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszék
TDM 2.0. – A turisztikai desztináció menedzsment szervezeti rendszer fejlesztési lehetőségei Magyarországon

Vargáné Gálicz Ivett doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A TDM Szervezetek szerepe a Közép-dunántúli régió turizmusában

Papp Zsófia Márta egyetemi adjunktus – Priszinger Krisztina egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Intézet Turizmus Intézeti Tanszék,
A fürdővárossá válás kritériumai

Papp Zsófia Márta egyetemi adjunktus – Molnárné Barna Katalin egyetemi docens, Pannon Egyetem, Intézet Turizmus Intézeti Tanszék, Számvitel és Controlling Tanszék
Az idegenforgalmi adó – megéri kivetni?

Virág Ágnes doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
A turisztikai együttműködések szerepe és hatása a Tokaji borvidék fejlesztésében

Papp Zsófia Márta egyetemi adjunktus, Pannon Egyetem, Intézet Turizmus Intézeti Tanszék
A hazai turisztikai célterületek versenyképességének komplex elemzése

Vancsik János doktorandusz – Molnár Tamás egyetemi docens, Pannon Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék
A rurális turizmus jelentősége Komárom-Esztergom megyében

10. szekció: Környezeti elemek, megújuló energia és lokális fejlesztés (A3 terem)

Elnök: Varjú Viktor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Dombi Mihály PhD, ügyvivő-szakértő, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Intézet, Környezetgazdaságtan Tanszék
A társadalmi metabolizmus mikro- és makroszintű elemzésének helyzete és ígéretes fejlődési irányai

Szilvácsku Zsolt egyetemi adjunktus, BCE Tájépítészeti Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék
A stratégiai környezeti vizsgálatok tájszintű alkalmazásának lehetőségei

Honvári Patrícia tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Megújuló energiák a vidéki terekben: lehetőségek egy változó világban

Horeczki Réka tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Energia alternatívák a kisvárosokban

Kovács Sándor Zsolt tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Napenergia beruházások gazdaságossági modellezése

Varjú Viktor tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Zöld gazdasági alternatívák? A támogatáspolitika szerepe és hatása a fotovillamos rendszerek elterjedésében a közép-európai térben

11. szekció: Határok, határtérségek és helyi fejlesztés (A2 terem)

Elnök: Fábián Attila dékán, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Uszkai Andrea, tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Hogyan mérhető a regionális gazdasági integráció a határon átnyúló várostérségekben? Javaslatok egy közép-európai mérési módszertanra

Kaszás Nikoletta doktorandusz, – Szabó Lajos dékán, Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
A határon átnyúló projektek, mint a határtérség fejlődésének eszközei

Kovács Áron doktorjelölt, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola
Dél-Dunántúl és Vajdaság autóbusz-közlekedésének területi sajátosságai

Ződi Ildikó ügyvezető igazgató, Szabadkai Üzleti Inkubátor Kft.
Hálózati lehetőségek Szerbiában, mint a KKV-k versenyképességének növelésének eszközei, a Szabadkai Üzleti Inkubátor példáján

Czabadai Lilla doktorandusz, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
Régiók és tájkörzetek – a határok jelentősége

Rácz Szilárd tudományos titkár, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az államhatáron átnyúló kapcsolatok sajátosságai Közép-Európa és a Balkán kontaktzónájában

12th session Local development in Central Europe (Room A1)

Chair: Zoltán Gál senior research fellow, HAS CERS  Institute for Regional Studies

Special Guest: Roberta Capello professor, Politecnico di Milano

Attila Korompai associate professor, Department of Economic Geography Corvinus University of Budapest
The role of synergies in local development – experiences from a lagged Hungarian microregion

György Nagyházi PhD aspirant, Doctoral School of Regional and Economic Sciences Széchenyi István University
Comparative Analysis of the Regional Development Institutions of the Visegrad Countries – Enabling or Hindering Local Development?

Natalia Zdanowska, PhD student, University Paris 1 Panthéon-Sorbonne UMR Géographie-Cités
Spatial integration of Central European cities through air transportation, multi-national company and trade network links in the last twenty years

Katalin Czakó, PhD student Doctoral School of Regional and Economic Sciences Széchenyi István University
Interpretation of territorial capital in aspect of empirical researches

Štefan Rehák1 – Lukáš Sekelský1 – Peter Džupka2 – Miriam Šebová2; 1 Faculty of National Economy of the University of Economics in Bratislava, 2 Faculty of Economics Technical University of Košice
Students in the cities: part-time working students at local labour

Alan Clarke associate professor, Faculty of Economics University of Pannonia
Looking to the Past to Build the Future: the roles of heritages in local development

Florin Nitu PhD strudent, Doctoral School in Regional Policy and Economics University of Pécs
Hungarian small and medium enterprises’ strategies and their effects on the economic performance: a regional perspective

Thuy Nguyen PhD strudent – Bernadett Horváthné Kovács associate professor, Faculty of Economic Sciences Kaposvár University
Three pillar of sustainable development/sustainability in rural areas in Vietnam

Nikola Trendov PhD student, PhD School in Management and Business Administration Szent István University
The role of rural women in SMEs of agro-food production: case study in Republic of Macedonia

Markus Roeser MSc student, Technische Universität Dortmund
Hungarian ceremonial towns – a German point of view

 

Kapcsolat: Rácz Szilárd titkár (72) 523 800  szracz@rkk.hu

Helyszín: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar „A” épület (8200 Veszprém, Egyetem utca 10.)

Megközelíthetőség: tömegközlekedésselautóval

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.