Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

Hazai folyóiratok

 

MTA RTB 'A' kategória

Földrajzi Értesítő (Hungarian Geographical Bulletin) (angol nyelvű)

Jogtudományi Közlöny

Közgazdasági Szemle

Statisztikai Szemle

Szociológiai Szemle

Tér és Társadalom (az MRTT illetménylapja)

Területi Statisztika

Új Magyar Közigazgatás

 

MTA RTB 'B' kategória

Civil Szemle

Demográfia

Educatio

Földrajzi Közlemények

Hitelintézeti Szemle

Közép-Európai Közlemények

Külgazdaság

Magyar Tudomány

Politikatudományi Szemle

Regional Statistics (angol nyelvű)

Replika

Szigma

Társadalomkutatás

 

MTA RTB 'C' kategória

A Falu

Comitatus : Önkormányzati Szemle

Competitio

Esély

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Falu, Város, Régió

Fejlesztés és Finanszírozás (Development and Finance) (angol és magyar nyelvű)

Gazdálkodás

Iskolakultúra

Marketing & Management

Munkaügyi Szemle

ÖKO - Ökológia, Környezetgazdálkodás, Társadalom

Pénzügyi Szemle (Public Finance Quarterly) (angol és magyar nyelvű)

Polgári Szemle

Pro Minoritate

Regio: kisebbség, politika, társadalom

Society and Economy (angol nyelvű)

socio.hu

Tér - Gazdaság - Ember

Történelmi Szemle

Turizmus Bulletin

Valóság

Vezetéstudomány

 

MTA RTB 'D' kategória

Acta Regionis Rurum

Central European Regional Policy and Human Geography (angol nyelvű)

Eszmélet

Európai Szemle : politika, gazdaság, társadalom

Európai Tükör

Fordulat

Forrás

Gazdaság és Társadalom

Intersections. East European Journal of Society and Politics (angol nyelvű)

Jelenkor

Limes

Műhely

Studia Mundi - Economica

Területfejlesztés és Innováció

Tiszatáj

 

Forrás: MTA Regionális Tudományok Bizottsága aktuális folyóiratlistája (xls)

Bővebb információ: Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya által elfogadott folyóiratlisták

 

További folyóiratok

Acta Oeconomica (angol nyelvű)

Agrárgazdasági Tanulmányok

Agrártörténeti Szemle

Akadémiai Értesítő

Alföld

Alföldi Tanulmányok

Alföldi Társadalom

Állam és Jogtudomány

Aula

Bankszemle (2001-től Hitelintézeti Szemle)

BUKSZ

Építésügyi Szemle

Ezredforduló

História

Hungarian Statistical Review

Ipari Szemle

Jura

Klíma-21

Korall

Könyvtári Figyelő

Környezetvédelem

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítő

Közgazdász Fórum

Közigazgatási Szemle

Közjogi Szemle

Közlekedéstudományi Szemle

Köz-politika

Külügyi Szemle

Magyar Jog

Magyar Kisebbség

Mozgó Világ

Nemzeti Érdek

Nemzetközi Közlöny

Ön, Kor, Kép

Századok

Századvég

Társadalom és Gazdaság

Tudásmenedzsment

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

Vízügyi Közlemények

Zöld Ipar Magazin (2010-ig Hulladéksors)

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.