Contact

Hungarian Regional Science Association (HRSA)

7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
H-7601 Pécs, P.O. Box 199.

SWIFT: MKKBHUHB
IBAN: HU37 50800111-11090603-00000000

Tel: +36 (72) 523 800

E-mail: mrtt@mrtt.hu

Facebook: mrtt.hu

Navigation

II. Területfejlesztők Napja – Budapest, 2013. október 8.

Multidiszciplináris szakmai konferencia az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

A Magyar Regionális Tudományi Társaság második alkalommal rendezte meg a Területfejlesztők Napját, a Nemzetgazdasági Minisztérium Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárságának szakmai és anyagi támogatásával. A 2013. október 8-án, Budapesten a  Nemzetgazdasági Minisztérium Pénztártermében megtartott tanácskozás arra kereste a választ, hogy miképpen lehet a jövőben érvényesíteni az elfogadás előtt álló Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció célkitűzéseit, milyen tervezési megfontolásokra, operatív lépésekre van szükség a területi szempontok eredményesebb érvényesítése érdekében. 

A konferencia iránt komoly érdeklődés mutatkozott, mindössze négy munkanap után – a terem kapacitása miatt – befejeződött a regisztráció. A 140 résztvevő által képviselt szervezetek megoszlása (akadémiai szektor 27%, kormányzat 24%, nonprofit szervezetek 19%, megyei önkormányzatok 17%, tanácsadó cégek és egyéb szervezetek 13%) jól tükrözte a szakma komplexitását, sokszínűségét. A területfejlesztési politika alakítói és annak gyakorlati megvalósítói élénk figyelemmel kísérték a bemutatott szakmai és tudományos eredményeket. A bevezető előadások során a legfontosabb fejlesztési célok, eszközök és dokumentumok kapcsolatrendszere, érvényesülése és dilemmái kerültek megvitatásra: az OFTK területfejlesztési üzenete, területiség a Partnerségi Megállapodásban, tervek és tervrendszer, integrált tervezés területi szinten. A szakmai referátumok a kiemelt területpolitikai témákat járták körül: a területfejlesztés társadalmi oldalát, a foglalkoztatás, valamint a fenntarthatóság területi kérdéseit, a rendezés és a fejlesztés viszonyát, a területi hatásértékelést és a városfejlesztés aktuális kérdéseit. A tíz plenáris előadásban és az azokat követő diskurzuson konkrét, problémaorientált kérdések és javaslatok hangzottak el, amelyeket a jelenlévők több szempontból is egyetértéssel fogadtak:

  • A területi fejlesztések tervezése és megvalósítása során az integrált szemlélet nem kerülhető meg.
  • Az alulról szerveződő, illetve felülről vezérelt tervezés nem egymást kizáró megoldások, együttes és interaktív alkalmazásuk nagyobb koherenciát eredményez.
  • A számtalan hazai tervdokumentum között egyfajta tervrendszert (interaktivitást, visszacsatolást, hierarchiát) kell kialakítani.
  • Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció egy kiváló, komplex és átfogó tervdokumentum.
  • Az OFTK-ban rögzített közép- és hosszú távú célok eredményes teljesítése a hatékony végrehajtáson és a szakpolitikai célok közötti prioritási sorrend felállításán múlik.
  • A növekedés- és fejlődésorientált politikai döntések nem negligálhatják a szakmai és tudományos eredményeket.
  • A szinte kizárólagossá váló európai uniós fejlesztési források hatékony elosztását a hazai és uniós célkitűzések meg­valósítását veszélyeztető intézményi anomáliák terhelik.
  • A területfejlesztés új intézményrendszerének kialakításakor és működtetésénél valódi decentralizációra van szükség. Választott testületeknek kell garantálniuk a fejlesztési döntések demokratikus elszámoltathatóságát.
  • Az ország területi folyamatait követő kutatói és tervezői kapacitásokra van szükség, amelyek a fejlesztési célok megvalósítását nyomon követik, hatásait értékelik.

 

Az OFTK szövege elérhető a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlapján.

Az OFTK-ról a konferenciára készült disszeminációs füzet letölthető az alábbi linken.

A konferenciáról készült fényképek itt érhetők el.

Az előadások a címekre kattintva letölthetők pdf formátumban.

 

PROGRAM

10.00–10.10 Köszöntők

Rechnitzer János egyetemi tanár, elnök, Magyar Regionális Tudományi Társaság

Greinstetter Balázs gazdaságtervezésért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

10.10–12.00 Plenáris ülés 1.

Salamin Géza főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály
Az OFTK területfejlesztési üzenete és az integrált területi fejlesztések a 2014–2020-as programidőszakban

Péti Márton főosztályvezető, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Stratégiai és Területi Tervező-értékelő Főosztály
Területiség a Partnerségi Megállapodásban

Faragó László tudományos főmunkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Tervek és tervrendszer

Finta István tudományos munkatárs, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten

12.00–13.00 Vita

13.00–14.00 Állófogadás

14.00–16.20 Plenáris ülés 2.

Szaló Péter területrendezési, építésügyi és örökségvédelmi helyettes államtitkár, Belügyminisztérium
A rendezés és a fejlesztés viszonya, különös tekintettel az Országos Területrendezési Tervre és az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióra

Fazekas Károly főigazgató, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
A foglalkoztatás strukturális és területi kérdései

G. Fekete Éva egyetemi tanár, Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
A területfejlesztés társadalmi oldala – Területi és települési hátrányok

Ongjerth Richárd ügyvezető igazgató, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.
A városfejlesztés aktuális kérdései, különös tekintettel a megyei jogú városokra

Pálvölgyi Tamás egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék
A tervezés, a fenntarthatóság és a környezet viszonya

Major Klára tudományos főmunkatárs, Hétfa Kutatóintézet Kft.
Területi hatáselemzés és értékelés

16.20–17.00 Vita

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

© MRTT 2012. All Rights Reserved.